You are here

Betonelementer til ny svømmehal kasseres på grund af fejl fra producenten
Af Carina Deschler, Kommunikation
En kontrol har påvist så alvorlige fejl i betonen, at alle facadeelementerne kasseres. Entreprenøren påtager sig det fulde ansvar, og arbejdet med opsætning af elementerne, som ellers var i fuld gang, er øjeblikkeligt stoppet.

 Fejlen får ikke konsekvenser for svømmehallens anlægsbudget, men betyder en yderligere forsinkelse på tre måneder.

Entreprenør påtager sig det fulde ansvar

SAAC, som er entreprenør på svømmehalsbyggeriet, erkender, at de betonelementer, de har fået leveret fra deres producent i Polen ikke lever op til hverken Roskilde Kommunes bestilling eller SAACs egne produktionstegninger. Fejlen er så alvorlig, at samtlige facadeelementer nu kasseres.
 
- Det er selvsagt dybt kritisabelt, at vi nu står og skal rive dele af byggeriet ned igen på grund af en fejlleverance. Der er ingen tvivl om bestillingen - producenten har ganske enkelt ikke leveret det, vi har bestilt i udbudsmaterialet, konstaterer formand for Kultur- og Idrætsudvalget Claus Larsen.
 
SAAC påtager sig det fulde ansvar for fejlen og har accepteret at betale dagbøder for forsinkelsen i forhold til den endelige levering.
 
- Dagbøderne dækker nogenlunde omkostningerne forbundet med at stoppe arbejdet på byggepladsen, så vi skal ikke ud og finde ekstra penge til byggeriet. Men vi kommer ikke uden om en yderligere forsinkelse på tre måneder, uden at jeg vil sætte en ny dato på åbningen nu og her, fortæller Claus Larsen.
 
Det samlede anlægsbudget til den nye svømmehal er uændret på 154,3 mio. kr.

Lukkeperiode rykkes

Den annoncerede lukkeperiode fra 2. september 2019 frem til åbningen bliver tilsvarende rykket, så den eksisterende svømmehal er åben for badegæster så længe som muligt.
 
Der er to grunde til, at en lukkeperiode på 4 måneder er nødvendig. Dels er det nødvendigt at renovere loftet i den eksisterende del af svømmehallen, og dels er det nødvendigt at lukke svømmehallen i en periode, mens den nye svømmehal bygges sammen med de eksisterende faciliteter og den sidste finish kommer på plads.
 

Dato: 03. Maj 2019

Senest opdateret:

03. Maj 2019