You are here

Borgere over 67 med handicap får større frihed

Af Johanne Breum Jacobsen, Social, Job & Sundhed
Nu får ældre over 67 med et handicap bedre mulighed for at tage ud til sociale og kulturelle aktiviteter. En ny forsøgsordning fjerner nemlig den aldersgrænse på 67, som hidtil har afholdt denne gruppe fra at søge om en ledsager.

Borgere over 67 år i Roskilde Kommune, som sidder i kørestol, er blinde eller svagtseende og ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet, har nu mulighed for at søge om en ledsager otte timer om måneden. Det kan være en stor hjælp, når der skal købes ind eller hvis man skal deltage i større sociale eller kulturelle arrangementer.

Den nye forsøgsordning, som har været ønsket af Dansk Blindesamfund, er netop blevet godkendt af Børne- og Socialministeriet:

- Det glæder mig, at Børne- og Socialministeriet har godkendt vores forsøgsordning. Det er oplagt, at handicappede borgere over 67 år, som ikke kan klare sig udenfor hjemmet uden hjælp, også skal kunne søge om en ledsager ligesom borgerne under 67. Der vil jo være handicappede borgere, som først efter de er fyldt 67 år, får behov for en ledsager, og det kan vi nu godkende. Den eksisterende ordning, som stopper ved 67 år, er helt utidssvarende, mener Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Roskilde Kommune.

Forsøgsordningen gælder kun borgere over 67 år, som ikke har en ledsagerordning i forvejen. Borgere, der har fået bevilliget en ledsagerordning, før de blev 67 år, kan allerede i dag fortsætte efter, de er fyldt 67.

Ministeriet har godkendt, at Roskilde Kommune kører forsøgsordningen fra d. 1. august 2018 til d. 30. juli 2019. Herefter skal Roskilde Kommune evaluere forsøget og give ministeriet en tilbagemelding.

Om forsøgsordningen

  • Forsøgsordningen gælder for alle borgere over 67 år med funktionsnedsættelser, der forhindrer dem i at færdes alene uden for hjemmet. Forsøgsordningen gælder kun borgere i målgruppen, som ikke har en ledsagerordning i forvejen.
  • Hvis du ønsker at søge om en ledsagerordning, kan du kontakte Voksenservice i Roskilde Kommune på 46 31 54 09.
Dato: 17. August 2018

Senest opdateret:

18. Marts 2019