You are here

Dagtilbudsundersøgelse: tiden bruges på børnene

Af Holger Petersen, Skole og Børn
Undersøgelse dokumenterer, at pædagogiske medarbejdere bruger langt det meste af deres tid sammen med børnene

Når de pædagogiske medarbejdere i Roskilde Kommunes daginstitutioner er på arbejde, bruger de hele fire femtedele af arbejdsdagen sammen med børnene. Det viser en ny undersøgelse blandt dagtilbud i fem kommuner, heriblandt Roskilde, som er gennemført at Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev Momentum.

Undersøgelsen omfatter i Roskilde Kommune de syv børnehuse Elverhøj, Hyrdehøj, Hørgården, Nordstjernen, Skovly, Stjernen og Trekroner.

79,9 % af den samlede tid bruges sammen med børnene

- Undersøgelsen bekræfter, at vi har dygtige ledere og medarbejdere, som er rigtig gode til at sørge for at bruge mest mulig af deres tid sammen med børnene. Det er godt for børnene og giver ro i sindet hos forældrene, så stor ros til de pædagogiske medarbejdere for, at de i den grad har fokus på deres kerneopgave, siger borgmester Joy Mogensen. 

Udsvingene mellem de deltagende kommuner er forholdsvis små, fra 76,9 procent til 79,9 procent af tiden, der går til samvær med børnene – og Roskilde Kommune ligger i top. Den væsentligste forklaring på det er, at de pædagogiske medarbejdere i Roskilde Kommune bruger mindre tid på møder end deres kolleger i de fire andre kommuner.

- Når vi fraregner pauser, samtaler med forældrene og praktiske opgaver, så er det faktisk kun få procent af tiden tilbage til bureaukratiske opgaver. De pædagogiske medarbejdere tilbringer langt størstedelen af deres tid sammen med børnene, og det har stor betydning for børnenes trivsel, udvikling og læring, siger formand for kommunens Skole- og Børneudvalg Claus Larsen.

Også fra pædagogernes fagforening BUPL er der anerkendelse.

- Det er positivt, at der er fokus på, hvordan pædagogerne bruger deres arbejdstid, og undersøgelsen viser, at vi er på rette spor. Nu gælder det om at fastholde det fokus og gerne på en måde, så de pædagogiske medarbejdere kommer til at bruge endnu mere tid sammen med børnene, siger Rikke Daugaard Jensen, der er fællestillidsmand for 0-6 års området i Roskilde Kommune.

Undersøgelsen skal naturligvis tages med det forbehold, at det er syv ud af i alt 64 kommunale og selvejende institutioner i Roskilde Kommune, der har deltaget. Endvidere er undersøgelsen gennemført inden for et afgrænset tidsrum. Her kan der også være lidt variation hen over året. Men trenden er den samme i alle deltagende kommuner, som ikke har gennemført undersøgelsen på samme tid af året.

Vil have tiden tilbage på stuerne

Pædagogisk leder i Børnehuset Hyrdehøj, Nina Titi Mohr, siger til Momentum, at man har arbejdet målrettet mod at sikre, at det pædagogiske personale får mest mulig tid med børnene.

- Arbejdsmiljømæssigt har det en stor betydning, at vi bliver bekræftet i, at vi er lykkedes med mange af de ting, vi arbejder med, fordi vi vil have tiden tilbage på stuerne, siger Nina Titi Mohr.

Hun forklarer, at hun selv står for alle indkøb og for kontakten til eksterne samarbejdspartnere. Samt at det er køkkenmedhjælperen, der løser nogle af de praktiske opgaver frem for det pædagogiske personale, som på den måde får frigjort tid til børnene.

- Der er en masse opgaver, der skal løses, og som vi ikke altid kan have børnene med i. Vi har derfor først analyseret, hvad er det for opgaver, det pædagogiske personale forlader stuen for at løse. Det kunne eksempelvis være at gå ned på kontoret for at printe billeder eller for at finde en busrute til en kommende tur. Derefter fik vi en computer ind på stuen, så man kan undersøge sådanne ting på stuen, eventuelt sammen med børnene, når det giver mening,« siger Nina Titi Mohr.

Også dokumentationen af det pædagogiske arbejde foregår i visse tilfælde sammen med børnene ude i stuerne. Og Nina vurderer, at det har et fornuftigt leje i hverdagen.

- Vi har implementeret børneintra og det er vældig brugbart, når vi vil dokumentere pædagogikken, da vi nu ved hjælp af Ipaden nemt orienterer forældrene, samtidig med at det kan foregå på stuen, sammen med børnene, siger Nina Titi Mohr.

Dato: 04. Oktober 2017

Senest opdateret:

18. Marts 2019