You are here

De frivillige får millioner til sociale projekter

Af Søren Schaadt Larsen, Social, job & sundhed
Puljerne til de frivillige, som yder en ekstra indsats overfor kommunens sårbare borgere, er nu blevet fordelt. Mere end to millioner kroner er blevet uddelt til en lang række projekter.

Ensomhed har været i fokus i dette års fordeling af frivilligmidlerne. Sundheds- og Omsorgsudvalget har prioriteret den store indsats mange frivillige, grupper og foreninger hver dag gør i kampen mod udsatte gruppers ensomhed. Det har de blandt andet gjort ved at give flere midler til de foreninger, som arrangerer fællesspisninger:

- Ensomhed er et stort samfundsproblem, som vi skal gøre noget ved. Det er grunden til, at vi i år fx har prioriteret foreninger, som vil arrangere spisegrupper og fællesspisninger. Her kan ensomme, men også andre grupper af borgere, spise sammen og på den måde komme ud og møde ligesindede og skabe et netværk, siger Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Listen af foreninger, som arrangerer fællesspisning og spisegrupper, og som modtager penge fra dette års frivilligpuljer, er lang: Flere lokalafdelinger af Ældresagen, Mødestedet, Røde Kors Roskilde-afdeling, Foreningen Roskilde Lænken, Foreningen Be Free, Mødrehjælpen og en række andre grupper har fået midler til at arrangere mad for udsatte.

92 frivillige sociale foreninger har fået penge

Udover ensomhed har udvalget i år også lagt vægt på sårbare familier. Blandt de andre modtagere af penge fra puljen er Roskilde Lænken, Hjerteforeningen Roskilde Lokalkomité og Bedsteforeningen, som hjælper anbragte børn med at holde kontakt til deres familie.

Initiativer indenfor andre områder har også fået penge, så alle grupper af sårbare borgere får del i midlerne: I alt har 92 foreninger og grupper fået penge fra de to puljer.

FAKTA om de to frivilligpuljer:

Der uddeles frivilligmidler efter servicelovens §18 og §79.

  • §18-puljen er på 1.073.050 kr: Deler ud til frivillige, som arbejder med udsatte grupper, som kronisk syge, handicappede, familier med sociale problemer og marginaliserede grupper og børn og unge med særlige behov for støtte.
  • §79-puljen er på 1.221.475 kr: Støtter primært aktiverende og forebyggende tilbud ældre og handicappede – tilbuddene skal være åbne for alle, der er på pension eller efterløn.
  • De projekter, som ikke har opnået støtte, er primært faldet på manglen på lokal tilknytning eller fordi pengene er søgt til regulær drift.
  • Sundheds- og Omsorgsudvalget uddeler en gang årligt frivilligmidler til kommunens frivillige sociale foreninger. De ansøgninger, der løbende indkommer, har forvaltningen bemyndigelse til at behandle ud fra de kriterier, der fordeles frivilligmidler efter.
Dato: 07. December 2017

Senest opdateret:

07. December 2017

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.