You are here

De indefrosne feriepenge påvirker ikke din ydelse fra kommunen
Af Lise Hammershøj/Kommunikation
Selvom du modtager en offentlig ydelse, kan du godt få udbetalt de feriepenge, du har optjent fra 1. september ’19 til 31. marts ’20, uden det får betydning for dine ydelser. Det kan du frem til 2022.

Fra i dag, 1. oktober 2020, kan du hæve tre ugers indefrosne feriepenge. Mange spekulerer over, om det vil påvirke de offentlige ydelser, de modtager fx gennem kommunen, hvis de hæver de indefrosne feriepenge nu. Og svaret er: Nej, det vil ikke påvirke dine ydelser, hvis du vælger at få udbetalt dine feriepenge. Det gælder også hvis du modtager SU eller folkepension. 

Loven om udbetaling af indefrosne feriemidler blev vedtaget i Folketinget i august, for at sætte gang i vores forbrug under coronakrisen. Borgere, der har optjent feriepenge i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020, kan fra 1. oktober 2020 søge om at få feriepengene udbetalt. 

Feriepengene er hverken indtægt eller formue

De indefrosne feriepenge vil ikke indgå i beregningen af offentlige ydelser, der er afhængig af din indkomst – men de udløser heller ikke et fradrag. 

Det gælder både for dig som modtager ydelsen, din ægtefælle, samlever eller andre husstandsmedlemmer. Det gælder til og med år 2022, hvis feriemidlerne endnu ikke er brugt. 

Feriepengene skal altså hverken indgå som indtægt eller formue.

Gem brevet om udbetalingen af feriepengene

Frem til 2022 skal vi som kommune se bort fra de indefrosne feriepenge, når vi beregner, om du som borger kan modtage en ydelse. Men hvis pengene stadig står på din konto, skal du kunne dokumentere, at det er de indefrosne feriepenge, du har fået udbetalt. Det gør du enten, hvis feriepengene fremgår af e-indkomst eller ved at vise os brevet, du har fået fra fonden, der udbetaler feriepengene - Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. 

Du skal altså ikke dokumentere, hvad feriepengene er brugt til, men blot at feriemidlerne er blevet modtaget. 

Læs mere

Læs mere på www.borger.dk
Spørgsmål om udbetaling af feriemidler – se her, hvem du kan kontakte
 

Dato: 01. Oktober 2020

Senest opdateret:

01. Oktober 2020