You are here

Den nye affaldsordning er rullet ud i hele Roskilde Kommune

Af Daniel Hjortkær Cross
Nu sorterer alle affald i fem fraktioner. Det hårde arbejde med både udrulning og mere sortering betaler sig. For det går godt med at sortere affald. Og det er ikke mindst borgernes fortjeneste.

Roskilde Kommune har siden 2015 arbejdet fokuseret med ”Affalds- og ressourceplan 2015-2024” for at sikre, at vi bliver bedre til at genanvende ressourcerne i vores affald. Team Affald og Genbrug har løbende været i dialog med engagerede borgere, testet alt fra bioposer til tømningsfrekvenser og undersøgt den ideelle gåafstand til lokale områdepladser.

Med udrulningen af den nye affaldsordning sorterer borgerne derfor endnu mere affald i husholdningen. Og det hjælper den grønne mission godt på vej.

I 2018 var målet, at minimum 40 procent af husholdningsaffaldet skulle indsamles til genanvendelse målt mod 2012, hvor tallet var på 21 procent. I 2017 indsamlede vi 43 procent husholdningsaffald til genanvendelse.

Ifølge formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui, skyldes den flotte genanvendelsesprocent både et grundigt forarbejde med at implementere den nye affaldsordning og ikke mindst en stærk indsats fra borgerne med at sortere affaldet.

- Ved at teste affaldsordningen i en mindre målestok før den blev rullet ud, har der været relativt få udfordringer. Jeg tror også, at det er borgernes oplevelse, at den nye sorteringsordning var velforberedt. Den gode, målrettede information har samtidig mindsket tvivlen om, hvordan affaldet skal sorteres. Ovenpå det har folk virkelig givet den gas med sorteringsarbejdet og taget positivt imod den nye ordning. Det er rigtig, rigtig stærkt, siger en tydeligt begejstret udvalgsformand.

Det er de små ting, der tæller

Senere i 2019 evaluerer vi affaldsordningen. For trods de flotte tal fra 2017 er arbejdet med at sortere, indsamle og genanvende affaldet på ingen måder overstået. For klima- og miljødagsordenen står højt på borgernes ønskeliste – og det skal vi være taknemmelige for. Det er nemlig deres indsats med sortering, der i sidste ende tæller på genanvendelsens grønne bundlinje.

- Vi har lavet en ordning, der også er fleksibel i forhold til at tage nye fraktioner med i fremtiden. Det betyder, at eksempelvis plastikfraktionen kan medtages, når vi er sikre på, at den kan sorteres og genanvendes effektivt. Samtidig nyder den grønne dagsorden lige nu en kæmpe opbakning i befolkningen. Det er derfor vigtigt, at vi fortsætter det gode arbejde, så den grønne dagsorden også fremadrettet har vind i sejlene, siger Karim Friis Arfaoui.

Det betyder ifølge udvalgsformanden, at vi som politikere og administration skal være bedre til at bakke op om borgernes egen indsats – også lokalt. Og vi skal være gode til involvere borgerne og lytte til deres erfaring med sortering for at skabe en affaldsordning, der passer bedre ind i dagligdagen.

- Min oplevelse er, at affaldsordningen generelt set fungerer rigtig fint. Det er de små ting, der tæller. Nogle oplever fx, at de modtager for mange bioposer, hvor andre har brug for flere. Hvis vi kun behøver at dele halvt så mange poser ud, og vi giver dem, der har brug for flere poser en nem mulighed for at få nogle flere, så er vi kommet rigtig langt. Så sparer vi både penge, og borgerne bliver gladere.

Vi skal dele de gode ideer

Det er ikke altid lige nemt at sortere affaldet. Det kan fx være svært at få plads til at gøre en ekstra indsats, hvis pladsen i køkkenet er trang. Derfor skal vi også være gode til at dele de lavpraktiske ideer med hinanden, der gør det nemmere at sortere affald i hverdagen.

- Jeg kunne godt tænke mig at få nogle input til, hvordan borgerne sorterer derhjemme – også i de små køkkener. Der er ingen grund til, vi alle opfinder den dybe tallerken igen. Vi vil gerne have, at folk fortæller om deres gode løsninger, så vi kan lære af dem og fortælle andre om det, efterlyser Karim Friis Arfaoui.

Hos Team Affald og Genbrug glæder vi os til at snakke mere med borgerne om, hvordan vi fortsat kan gøre #AlleTidersAffaldsordning endnu bedre for både miljø, økonomi og service. Tak, fordi du sorterer.

Genanvendelsesprocenten forklaret

 • Hvordan udregnes genanvendelsesprocenten?

  Regeringens Ressourcestrategi ”Danmark uden affald” fra 2013, sætter et nationalt mål for indsamling af minimum 50 procent af husholdningsaffaldet til genanvendelse i 2022. Det er denne procent, der refereres til som genanvendelsesprocenten og gælder vægten af det affald, som genereres af husholdninger.

  Udregningen af genanvendelsesprocenten beregnes ved en formel, hvor udvalgte affaldsfraktioner til genanvendelse (UAG) deles (divideres) med UAG + forbrændingsegnet affald + storskrald + dagrenovation til forbrænding. Det ser således ud:

  UAG / (UAG + forbrændingsegnet affald + storskrald + dagrenovation til forbrænding) = genanvendelsesprocent

  UAG udgøres af følgende fraktioner:

  • Papir og karton
  • Pap
  • Rent træ
  • Jern og metal
  • Madaffald
  • Glas
  • Plast

  Hensigten med formlen er at udfordre den store mængde affald, der i dag energiudnyttes på forbrændingsanlægget. Derfor tæller haveaffald fx ikke med, da genanvendelsen for denne fraktion allerede fungerer fint.

 • Genanvendelsesprocenten i Roskilde Kommune

  Genanvendelsesprocenten for 2012 og for 2017 er udregnet på samme måde. Vi kan derfor sammenligne de to procentsatser med hinanden.

  I 2017 har følgende fraktioner haft betydning for genanvendelsesprocenten (i prioriteret rækkefølge):

  • Papir/karton, der er indsamlet ved den enkelte husstand, områdepladserne og på genbrugspladsen

  • Rent træ afleveret på genbrugspladsen

  • Jern og metal, der er indsamlet ved den enkelte husstand og på genbrugspladsen

  • Madaffald, der er indsamlet ved den enkelte husstand

  • En række mindre fraktioner som fx glas, pap og plast

  Udrulningen af den nye affaldsordning er sket over flere etaper. Det betyder, at det ikke er alle steder i kommunen, der har indsamlet madaffald fra 2017. Derfor fylder andelen af indsamlet madaffald væsentligt mindre end de øvrige fraktioner. Til gengæld forventer vi, at genanvendelsesprocenten bliver væsentligt højere i 2018.

Dato: 28. Februar 2019

Senest opdateret:

04. Marts 2019