You are here

Det nye Ældreråd i Roskilde Kommune har konstitueret sig

Af Søren Schaadt Larsen, Social, Job & Sundhed
  • Ældreråd 2018

    Det nyvalgte ældreråd.

Ældrerådet i Roskilde Kommune er på plads, og ved det første møde har rådet nu hilst på hinanden og fået fordelt posterne mellem sig.

Ældrerådet i Roskilde Kommune er på plads, og ved det første møde har rådet nu hilst på hinanden og fået fordelt posterne mellem sig.

Marie Jørgensen blev valgt som formand. Næstformand blev Fleming Friis Larsen. Som kasserer blev Erik Strand udpeget. Alle tre blev valgt enstemmigt og kommer til at udgøre forretningsudvalget.

Fem medlemmer, Erling Balle Kristensen, Dorthe Friis, Erik Strand, Frank Binderup og Ann Marie Cordua, er valgt til redaktionsgruppen til bladet 60Plus, som udkommer fem gange årligt. Dorthe Friis, Erik Strand, og Ann Marie Cordua er gengangere og kender således det redaktionelle arbejde fra forrige periode.

Formand, Marie Jørgensen, blev også valgt til repræsentant ved Regionsældrerådet, mens Marianne Lund blev suppleant til den post. Samtidig blev det besluttet, at Ældrerådet retter henvendelse til plejecenterlederne, om at Ældrerådet fortsat gerne vil være med i plejecentrenes bruger- og pårørenderåd.

I alt ti punkter var på dagsordenen, og mødet blev afsluttet, da valgansvarlig for Ældrerådsvalget, Jens Lykke Hansen, forklarede rådets vedtægter og rolle, hvorefter mødet blev hævet.

Læs mere om ældrerådets opgaver på www.roskilde.dk/ældreråd

FAKTA:

  • Ældrerådet, der er et rådgivende organ, der varetager de ældres vilkår og interesser i Roskilde Kommune.
  • Ældrerådene skal sikre, at der er god dialog og samarbejde mellem ældre og kommunalbestyrelse.
  • Ældrerådet er valgt ved direkte valg, som foregik samme dag som kommunal- og regionsrådsvalget.
  • For første gang nogensinde blev valget til Ældrerådet i Roskilde Kommune holdt som fremmødevalg. Stemmeprocenten ved Ældrerådsvalget i Roskilde Kommune var på 66 procent.

Det nyvalgte Ældreråd. Nederst fra venstre ses Tove Lunde Amsinck, Ann Marie Cordua og Eva Hansen. I anden række lige bag de tre forreste, står Dorthe Friis og Marianne Lund – lige bag hende står Lena Therp. I næste række står Marie Jørgensen og Erik Strand. På næstbagerste række står Erling Balle Kristensen og Fleming Friis Larsen. Bagerst står Per Christensen, Frank Binderup og Ole Nyholm-Pedersen.

Dato: 11. December 2017

Senest opdateret:

18. Marts 2019