You are here

Ekstra pladser til børn med særlige behov

Af Holger Petersen, Skole og Børn
En ekstra basisgruppe med seks pladser i Nordstjernen i Jyllinge skal bidrage til at imødegå et stigende behov for pladser til børn med særlige behov.

Roskilde Kommune har de sidste år oplevet et stigende behov for pladser til børn med særlige behov i kommunens tilbud på 0-6 års området. Der er tale om en landsdækkende tendens, der også mærkes i andre kommuner i landet. Behovet forventes fortsat at stige, og Skole- og Børneudvalget indstiller derfor til Økonomiudvalget, at der etableres en ekstra basisgruppe i Jyllinge i afdeling Nordstjernen, med seks basispladser til børn fra 0-6 år. Det skal ske efter sommerferien 2018.

- Det er vigtigt at vi har de rigtige tilbud og indsatser til børn med særlige behov. En tidlig indsats er med til at mindske børns ulige vilkår for læring og til at skabe livsduelige børn. Derfor indstiller vi, at der oprettes seks ekstra basispladser til disse børn, siger formand for Skole- og Børneudvalget Jette Henning.

Både etablering og drift dækkes indenfor dagtilbudsområdets ramme og finansieres primært af, at der er mindre udgifter end budgetteret til dagplejen.

Basisgrupperne er et særligt tilbud for psykisk udviklingshæmmede børn, som giver det enkelte barn ro og tryghed til at udvikle sig i et passende tempo. Her kan barnet være sammen med andre børn med et sammenligneligt funktionsniveau og samtidig spejle sig i og være sammen med normalt udviklede børn.

Voksende pres på kapaciteten

Indsatserne for små børn med særlige behov omfatter i dag specialbørnehaven Bjerget og to basisgrupper i børnehusene Reden og Wiemosen, med plads til hver seks børn. Derudover kan de enkelte dagtilbud søge om ekstra ressourcer og om støtte og sparring fx fra tale/høre vejledere, specialpædagoger, psykologer og fysioterapeuter.

Det stigende behov for specialpladser har betydet, at der har været indmeldt flere børn i basisgrupperne end normeret. Børn på venteliste til en basisplads får ekstra støtte i perioden, indtil de kan få en basisplads.

De nuværende basisgrupper har altså ikke kapacitet til at modtage de 11 børn, der er visiteret til en plads i 2018. Der bliver seks pladser ledige i de nuværende basisgrupper. Men der ville mangle pladser til fem børn i år uden en ekstra basisgruppe.

Forvaltningen er i gang med at analysere kapacitetsbehov og økonomi på specialområdet i dagtilbud. Forslag til langsigtede løsninger forventes politisk behandlet i anden halvdel af 2018.

Dato: 09. Maj 2018

Senest opdateret:

18. Marts 2019