You are here

En stor dag i Tjæreby

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Beboerne i den lille landsby Tjæreby syd for Roskilde var mødt talstærkt frem til åbningen af den nye omfartsvej. Fremover slipper de for, at mange lastbiler fyldt med grus dagligt kører igennem byen på en vej, der er så smal, at der hverken er plads til fortov eller cykelsti.

Tomas Breddam, formand for Plan- og Teknikudvalget, satte de sidste skruer i vejskiltet for Lyngbækvej, som den nye omfartsvej blev døbt. Så blev den røde snor klippet, og der kom gang i grillen.

Både udvalgsformanden og repræsentanter for beboerne kunne fortælle om et forløb frem til indvielsen, der har haft en del ”bump på vejen”.

Først bevilgede Roskilde Kommune 6 mio. kr. til projektet, men det viste sig, at det beløb ikke var tilstrækkeligt. Kommunen bad Greve Kommune om også at bidrage, da lastbilerne fra grusgravene ikke må køre gennem Tune, som ellers kunne være en anden rute for gruset. Da det ikke lykkedes at få Greve til at betale, måtte byrådet i Roskilde give en ekstra bevilling.

Samtidig skulle der forhandles med Vejdirektoratet om en tilslutning af omfartsvejen til Køgevej og med lufthavnen om placeringen af vejen i forhold til Lufthavnsvej. Endelig skulle der også en ny lokalplan til.

Da det hele var på plads, kunne Tomas Breddam tage det først spadestik i marts måned, og vejen står nu klar blot 5 måneder senere.

Trafikken til og fra grusgravene, til FDM Sjællandsringen og til Tune skal nu bruge den nye omfartsvej. Den har samme ”indkørsel” fra Køgevej som vejen ind til lufthavnen.

Alt i alt har projektet kostet 16 mio. kr., og omfartsvejen er ca. 1,4 km. lang.

Fakta
Lyngbækvej forbinder Tjærebyvej med Lufthavnsvej syd om Tjæreby. På grund af den øgede trafik er Lufthavnsvejs tilslutning til Køgevej yderligere ombygget med en tilkørselsbane mod Roskilde.

Omfartsvejen er anlagt, da Tjærebyvej på strækningen gennem Tjæreby er smal, og der hverken kan anlægges cykelsti eller fortov. Tjærebyvej har blandt andet være anvendt til kørsel med lastvogne fra de nærliggende råstofgrave. Det har skabt utrygge situationer for de bløde trafikanter på vejen.

Den tunge trafik har også belastet landsbyen selv. Tjæreby er i kommuneplanen udpeget som et værdifuldt kulturmiljø.

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 05. September 2018

Senest opdateret:

18. Marts 2019