You are here

Fællesskab frem for alkohol

Af Holger Petersen, Skole og Børn
Aktiviteter på skolen og dialog med afgangseleverne og deres forældre skal bremse afgangselevers alkoholindtag på sidste skoledag

Sidste skoledag for 9. klasse eleverne i Roskilde Kommunes folkeskoler bliver i år den 30. maj. Som sidste år samles eleverne efter afslutningen på skolerne på Eriksvej til et fælles arrangement for at feste sammen. Men står det til Skole- og Børneudvalget, skal alkoholindtaget ved festen begrænses.

Udvalget bad derfor i marts måned om ”et forslag til, hvordan man på kort sigt og på langt sigt kan tilrettelægge sidste skoledag, så det begrænser de unges indtagelse af alkohol, og med en høj grad af fokus på fællesskab, og hvor man i større omfang inddrager forældre og skolebestyrelse i afvikling og dialogen omkring sidste skoledag”.

I forbindelse med dette års sidste skoledag har udvalget nu besluttet, at skolerne så vidt muligt skal planlægge med aktiviteter på skolerne, så der bliver mindre fri tid mellem skolens arrangement slutter til klassernes egne arrangementer om aftenen begynder. Samtidig vil skolebestyrelserne modtage en opfordring til at gå i dialog med afgangseleverne og deres forældre om sidste skoledag. Forældrene vil blive opfordret til ikke at bakke op om, at afgangseleverne drikker alkohol og især til, at de ikke indtager stærk spiritus i forbindelse med dagen.

- Vi er meget optagede af, at børn og unges alkoholdebut bliver udskudt så længe som muligt. Vi vil gerne medvirke til, at børn i 14, 15 og 16 års alderen ikke drikker sig fulde i forbindelse med sidste skoledag. Vi nærer ingen illusioner om, at det bliver nemt, for det er en kultur, der skal ændres. Og det skal ske i dialog og samarbejde med skolebestyrelser, forældre, skoleledelser og elever, siger formand for Skole- og Børneudvalget Jette Henning.

En stor del af afgangseleverne er under de 16 år, som er aldersgrænsen for at købe alkohol på op til 16,5 %. For at købe stærkere alkohol skal man være fyldt 18 år.

Ny sag til efteråret

Foreløbig handler det om sidste skoledag i år. Men forvaltningen vil til efteråret vende tilbage med en ny sag om den videre proces for at afholde sidste skoledag med fokus på det lokale fællesskab og uden indtag af alkohol.

- Problemet forsvinder ikke af sig selv, og vi kan ikke som kommune bare trække os og overlade problemet til de unge selv og deres forældre. Vi er i udvalget optagede af, hvordan vi kan skabe løsninger, så sidste skoledag handler om fællesskab frem for alkohol, siger Jette Henning

Skole- og Børneudvalget har derfor besluttet for i år, at der i regi af forvaltningen, SSP og i samarbejde med skolernes ledelse skal igangsættes aktiviteter og tiltag, der kan bidrage til fokus på fællesskab og til at begrænse elevernes indtag af alkohol i forbindelse med det fælles arrangement, der planlægges på Eriksvej ved Paramount.

Dato: 11. April 2018

Senest opdateret:

12. April 2018

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.