You are here

Fællesskaber får glæde af puljemidler

Af Lise Hammershøj, Social, Job & Sundhed
Skilsmissebørn får et frirum med andre børn, ældre borgere får mulighed for at skabe nye relationer gennem fortællinger og mandefællesskaberne skal forebygge ensomhed.

Skilsmisser er hårde for alle børn, for det gør ondt, når forældrene går fra hinanden. Mange børn oplever skyld, savn og sorg, men som om det ikke var nok, er mange ofte alene med disse følelser og tanker. Derfor har Sundheds- og Omsorgsudvalget givet penge til, at der skal etableres skilsmissegrupper for børn og unge mellem 12 og 16 år. Grupperne skal etableres lokalt på skolerne og fungere som et frirum for barnet og den unge. Børnene ser og hører andre i samme situation, og det betyder noget, at man ikke er alene: 

- Vi vil gerne skabe et tilbud til børn og unge, der mangler ligesindede at tale med. Sådan en skilsmisse er benhård for alle børn – uanset hvor velfungerende de ellers måtte være, forklarer formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Morten Gjerskov.

I den anden ende af livet vil kommunen gerne støtte og hjælpe ældre borgere. Udviklingspuljen støtter bl.a. uddannelse af en række nye frivillige, som i samarbejde med Sundhedscentret, kan starte og lede nye ”Fortæl for livet”-grupper, hvor ældre får mulighed for at dele sin livshistorie med andre, men også etableringen af mandefællesskaber får midler.

- Vi ved, at især enkemænd har svært ved at komme sig efter at have mistet sin partner, og de er i særlig risiko for at isolere sig. Derfor er tanken, at de nye fællesskaber giver mændene et rum med nye bekendtskaber og samtalepartnere, siger formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Morten Gjerskov.

Projekterne får samlet 1.100.000 kr. og penge stammer fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets udviklingspuljer for 2018.

Kort om de støttede projekter

  • Oprettelse af skilsmissegrupper  til styrkelse af den mentale sundhed for børn og unge (300.000 kr.)
  • Uddannelse af nye frivillige til at indgå i Fortæl for Livet (200.000 kr.)
  • Etablering af mandefællesskaber (200.000 kr.)
  • Etablering af Motionsvenner (150.000 kr.)
  • Indkøb af flere aktive senge (250.000 kr.)

Fakta

  • Sundheds- og Omsorgsudvalget råder over to udviklingspuljer. Den ene pulje er på 600.000 kr. og skal bruges til initiativer indenfor sundheds- og omsorgsområdet generelt. Den anden pulje på 500.000 kr. har fokus på velfærdsteknologi, træning, demens og ensomhed.
Dato: 20. Marts 2018

Senest opdateret:

18. Marts 2019