You are here

Fagligt fyrtårn for demens

Af Lise Hammershøj, Kommunikation
  • At dø hjemme i sin egen seng, kan være en tryg og værdig måde at få lov til at afslutte sit liv på, siger formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Morten Gjerskov

    Fotograf: Colourbox

I 2020 kan demensramte borgere, deres pårørende og kommunale medarbejdere se frem til åbningen af Demenscenter Kristiansminde i Roskilde. Men der er et stort arbejde, inden vi når i mål, da både borgere og medarbejdere flytter rundt.

I Danmark har op mod 90.000 mennesker en demenssygdom. Det skønnes, at ca. 1300 borgere i Roskilde Kommune er ramt af demens. Roskilde Kommune har som målsætning at skabe optimale rammer for borgere med demens og deres pårørende. Derfor har Sundheds- og Omsorgsudvalget i Roskilde Kommune beslutte at etablere et videnscenter for demens, Demenscenter Kristiansminde:

-  Vi skal styrke indsatsen og vores faglighed på demensområdet, og derfor samler vi demensteam, specialtilbud og en meget høj faglighed på ét sted, nemlig Demenscenter Kristiansminde. Vi tror på, at vi kan styrke vores tilbud særligt til mindre grupper, fx yngre mennesker med demens, udtaler Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget og fortsætter:

-  Jeg ved, det bliver en stor forandring for både borgere, pårørende og medarbejdere. Derfor er det vigtigt for mig at understrege, at vores tanke med ændringerne udelukkende er borgerne, og hvad der er bedst for dem. Idéen om et demenscenter kommer faktisk fra de hænder, der sidder med fagligheden og har berøring med borgerne, nemlig vores dygtige medarbejdere. 

Ældrerådet bakker op

For Ældrerådet i Roskilde Kommune giver det god mening at etablere et demenscenter på Kristiansminde og styrke fagligheden om demens yderligere. Men Ældrerådets formand, Marie Jørgensen, hæfter sig også ved andet:

-  Det er godt, kommunen står for flytningen af de borgere, der skal bo et nyt sted, så det går fornuftigt til, og de pårørende ikke skal stå med det. Jeg hæfter mig også ved, at ingen borgere bliver flyttet, hvis de ikke vil, ligesom medarbejdere og borgere i udgangspunkt følges ad, siger Marie Jørgensen, formand for Ældrerådet i Roskilde Kommune.

Blandet reaktion blandt pårørende

De to Bruger-Pårørenderåd på henholdsvis Asterscentret og Kristiansminde fik beskeden i sidste uge. For de pårørende på Plejecentret Astersvej kom det ikke som den store overraskelse, da rådet jo allerede vidste, at Asterscentret skal lukke:

-  Jeg tror, det bliver rigtig godt, og jeg er tryg ved, at processen og flytningen nok skal forløbe fornuftigt. Borgerne på Astersvej flytter samlet, enhed for enhed, sammen med de kompetente medarbejdere, de kender. Det er vigtigt, men det er da klart, det bliver en stor omgang for borgerne. Derfor er det også vigtigt, at flytningen sker hurtigt og samlet, så det snarest muligt bliver hverdag igen, siger Lizzie Pedersen, formand for Bruger-Pårørenderådet på Plejecentret Astersvej. 

For de pårørende i Bruger-Pårørenderådet på Kristiansminde var det en stor overraskelse, da beskeden kom på rådets møde 17. januar. Flere pårørende udtrykte bekymring for flytningen. Nogle borgere er næsten lige flyttet ind og endelig faldet til, mens andre har boet der i årevis og vil måske få svært ved forandringen:

-  Det bliver en stor omvæltning, og det er godt, vi har god tid til at forberede det. Jeg lover, vi gør os umage og passer på den enkelte i hele forløbet, ligesom jeg kan garantere, at ingen borgere fra Kristiansminde skal flytte mod deres vilje. De flytter kun med til Plejecenter Hyrdehøj, hvis de selv vil, forklarer Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Overraskede og spændte medarbejdere

Blandt kommunens medarbejdere er der også nogle, der er blevet meget overraskede og skal have tid til at tygge på nyheden. Andre har været mere forberedt og ser frem til enten at være med til at bygge det nye demenscenter op eller være pionerer på det nybyggede Plejecenter Hyrdehøj. Uanset bliver medarbejderne inddraget hele vejen.

I forhold til flytningen bliver det sådan, at medarbejderne i udgangspunkt flytter med ”deres” borgere som et hold, afdelingsledere, medarbejdere og borgere sammen. Dog vil der være mulighed for, at medarbejdere kan lave individuelle aftaler, hvis de enten gerne vil prøve noget nyt eller ikke kan se sig selv flytte med, men tanken er som sagt, at alle flytter sammen med deres borgere og afdelingsleder.   

Flytningen sker næste år

Etableringen af det nye demenscenter på Kristiansminde Plejecenter og flytningen af borgere og medarbejdere vil ske i løbet af 1. kvartal 2020.

INFORMATIONSMØDE

Den 29. januar bliver der informationsmøde for alle beboere og pårørende på hhv. Plejecentret Astersvej og Plejecenter Kristiansminde. Alle beboere og pårørende får et brev med en invitation.

  • På Astersvej bliver mødet kl. 15-16.
  • På Plejecenter Kristiansminde bliver der to møder.
    Møde 1  for HUS 2,4 & 6 bliver kl. 16.30-18 (Beboerne skal evt. flytte til Hyrdehøj).
    Møde 2  for HUS 10 og 12 bliver kl. 18.30-19.30 (Beboerne skal blive på Kristiansminde).  

FAKTA

Om demens
Demens er karakteriseret ved en svækkelse af hjernens intellektuelle funktioner. Borgeren mister gradvis evnen til at tage vare på egne forhold og interesser. I mange tilfælde er de kognitive svigt ledsaget af forandringer i adfærd og personlighed ligesom psykiske symptomer som fx angst, depression og vrangforestillinger følger med. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, får borgeren og deres pårørende et stigende behov for hjælp og støtte i hverdagen.

Kort om flytningen
Plejecentret Astersvej er vurderet utidssvarende og skal lukkes. Samtidig ønsker kommunen at styrke kommunens viden og indsats om demens. I forbindelse med åbningen af det nye Hyrdehøj Plejecenter vil der derfor ske en flytning af borgere og medarbejdere. De svært demente fra Astersvej flytter sammen med deres faste plejepersonale til Kristiansminde. De ikke-demente borgere på Plejecenter Kristiansminde får tilbudt muligheden for at flytte til det det nybyggede Plejecenter Hyrdehøj, som har i alt 64 boliger. Hyrdehøj skal dels være plejecenter, dels Rehabiliteringscenter, hvor der bl.a. foregår genoptræning. 

 

Dato: 18. Januar 2019

Senest opdateret:

18. Januar 2019