You are here

Fem børnehuse får flere pædagogiske medarbejdere

Af Holger Petersen, Kommunikation, Skole og Børn
  • Børn leger på legepladsen ved Børnehuset Bullerby

    Fotograf: Holger Petersen, Roskilde Kommune

En bevilling på 10 mio. kr. skal give flere uddannede medarbejdere til de mindste børn i fem børnehuse

Børnehusene Bullerby, Hyrdehøj, Mælkebøtten, Wiemosen og den selvejende institution Børnehuset Solsikken får over de kommende tre år ekstra penge til at ansætte pædagoger og pædagogiske assistenter. Bevillingen lyder på 10 mio. kr. og kommer fra en pulje, der administreres af Børne- og Undervisningsministeriet. Puljen er en del af det såkaldte 1.000 dages program, som skal give børn fra sårbare familier en bedre start på livet.

- Vore vuggestuer og børnehaver løfter en kæmpe og vigtig samfundsopgave, og derfor skal vi skabe attraktive institutioner til alle. Forskellen på, hvor godt børnene kommer til at klare sig senere i livet, bliver grundlagt, mens de er helt små. Derfor er det så utrolig vigtigt, at vi hjælper alle børn godt fra start, siger borgmester Tomas Breddam.

Tidlig indsats har stor betydning

Formand for Skole- og Børneudvalget Jette Henning er glad for, at Roskilde Kommune har fået del i puljen og kan gøre en ekstra indsats for de børn, der har størst behov.

- En tidlig indsats er helt afgørende. Flere medarbejdere vil betyde, at vi kan gøre mere for de udsatte og sårbare børn fra de er helt små, siger formand for Skole- og Børneudvalget Jette Henning.

Det ligger fast, at pengene skal bruges på uddannede medarbejdere, dvs. pædagoger og pædagogiske assistenter. Det ser pædagogisk leder Nina Titi Mohr, Børnehuset Hyrdehøj frem til.

- Jeg tænker, at de ekstra midler til de yngste og mest sårbare børn vil gøre en markant forskel for børnenes mulighed for at udvikle sig på niveau med deres jævnaldrende. Med flere pædagoger i vuggestuen kan vi styrke vores samarbejde med forældrene endnu mere. Jo mere vi kan udveksle viden mellem hjem og dagtilbud, jo bedre udviklingsmuligheder giver vi de sårbare børn. Og så vil de ekstra ressourcer også betyde, at vi kan have et tættere samspil mellem børn og voksne gennem hele dagen, siger hun.

FAKTA

Roskilde Kommune har ansøgt om tilskud fra puljen i hele ansøgningsperioden fra 2019 til 2022. Der er bevilget et samlet tilskud fra 1. oktober 2019 til 31. december 2022 på maksimalt 10.005.684 kr.

Byrådet har på sit sidste møde formelt godkendt en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 3.710.150 kr. i år 2020 til formålet.

Dato: 30. Januar 2020

Senest opdateret:

30. Januar 2020