You are here

Flere får glæde af klippekortet

Af Lise Hammershøj, Social, Job & Sundhed
I hjemmeplejen kan flere borgere det kommende år se frem til ekstra tid, som de fx kan bruge på bad, indkøb eller en tur til frisøren.

Med 871.000 kr. mere i årets pulje kan flere borgere få glæde af klippekortsordningen i hjemmeplejen. Klippekortordningen giver ekstra tid til borgerne, som de selv bestemmer, hvordan skal bruges. Klippene i kortet kan fx bruges til at rulle hår op, til en tur i det fri eller til købmanden, til at blive fulgt til besøg i en forening - eller til ekstra rengøring og hjælp til madlavning:

- Det glæder mig meget, at vi har mulighed for at tilbyde flere borgere lidt mere tid. I denne omgang får borgere med sociale problemer som fx ensomhed og isolation mulighed for at få hjælp til at komme lidt mere med i fællesskabet, siger Morten Gjerskov formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget med henvisning til muligheden for at bruge den ekstra tid på fx at komme med i foreningslivet eller ud på indkøb.

Klippekortordningen giver ekstra tid til borgerne, som de selv bestemmer, hvordan skal bruges. Klippene i kortet kan fx bruges til en tur i det fri eller til købmanden - eller til ekstra rengøring og hjælp til madlavning:

- Udover borgere med sociale udfordringer kommer ordningen også til at omfatte borgere med pårørende, der løfter en stor opgave i hjemmet, fordi de ikke kan selv - fx pga. sygdom. Det kan forhåbentlig lette livet lidt for både borgeren og den pårørende i en periode, siger Morten Gjerskov.

Udvidelse af målgruppen for klippekortsordningen i hjemmeplejen er midlertidig og gælder kun i 2017.

Ministeriet skal godkende

Inden de nye borgere kan få glæde af klippekortordningen, skal Sundheds- og Ældreministeriet først godkende, at Roskilde Kommune udvider målgruppen:

- Det betragter jeg som en formssag. Det vil overraske mig meget, hvis der skulle være problemer i det, siger Morten Gjerskov, som forventer at ministeriet godkender inden sommerferien.

FAKTA

  • Klippekortsordningen i Roskilde Kommune trådte i kraft 1. juli 2015. Her besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget, at borgere med det mest omfattende behov for hjemmepleje skulle tilbydes ½ time ekstra tid til hjemmehjælp om ugen.
  • I maj 2016 besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget at bruge 1 mio. kr. af værdighedsmidlerne til at udvide ordningen fra ½ time til 1 time om ugen.
  • Borgeren kan opspare op til 4 timer hen over 4 uger.
Dato: 06. April 2017

Senest opdateret:

18. Marts 2019