You are here

Flere klarer dansk og matematik prøverne

Af Holger Petersen, Skole og Børn
Flere af folkeskolens elever klarer kravet om mindst karakteren 02 i dansk og matematik ved 9. klasseprøverne

Forrige år opnåede 709 af de 757 elever, der gik til afsluttende 9. klasse eksamen i skoleåret 2016/17, mindst karakteren 02 i dansk og matematik. Det svarer til 93,7 procent. Sidste skoleår, 2017/18, skete en markant forbedring, idet 753 elever opnåede karakteren 02. Det svarer til 95,1 procent. Dermed er andelen af elever, der ikke opnåede 02 i de to fag, nu nede på 4,9 procent i forhold til 6,5 procent forrige år.

- Den udvikling er jeg glad for. Det er så utroligt vigtigt, at de unge er rustede til at fortsætte på en ungdomsuddannelse, når de forlader folkeskolen, siger formand for Skole- og Børneudvalget Jette Henning.

Skole- og Børneudvalget har netop behandlet en redegørelse om elever, som ikke opnår karakteren 02 i både dansk og matematik. Når der er særlig fokus på afgangskaraktererne i netop de to fag skyldes det, at der med reformen af erhvervsuddannelserne i 2015 blev indført et adgangskrav om, at eleverne skal have mindst 02 i dansk og matematik i folkeskolens 9. klasseprøver.

Redegørelsen viser også, at for ni ud af ti elever, der ikke opnåede 02 i 2016/17, var forhindringen tal, ligninger og kvadratrødder. Så markant er det dog ikke i skoleåret 2017/18, hvor der er omtrent lige mange elever i begge fag, der ikke klarede 02 kravet.

Langt størstedelen af de elever, der ikke opnåede karakteren 02 i år, er fortsat på en forberedende uddannelse som fx 10. klasse eller efterskole.

- Eleverne dygtiggør sig, så de kan komme videre i uddannelse. Det kan vi også se på eleverne fra året før, som ikke klarede kravet i matematik og dansk. Størstedelen af dem har brugt tiden godt og er nu heldigvis i gang med en ungdomsuddannelse, siger Jette Henning.

Dato: 04. Oktober 2018

Senest opdateret:

18. Marts 2019