You are here

Flere udsatte langtidsledige skal i gang

Af Lise Hammershøj, Social, Job & Sundhed
Mangeårige kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over arbejdsløshed er i fokus i det nye projekt ”Flere skal med”. I Roskilde Kommune skal 75 borgere prøve kræfter med arbejdsmarkedet, men det kræver virksomheder, der vil være med.

Flere end 27.000 borgere i Danmark har været i kontanthjælpssystemet i over fem år. Men kontanthjælp er tænkt som en midlertidig ydelse. Derfor er det ikke meningen, at så mange mennesker skal være flere år i kontanthjælpssystemet. I Roskilde er i alt 295 borgere omfattet af projektet. Omkring 75 af dem er vurderet til at kunne varetage et arbejde, hvis de får ekstra hjælp og støtte:

- Borgerne skal i ordinært job, gerne fuldtid, men nogle timer om ugen er også fint til en start. Målet er nemlig, at borgerne får kontakt til arbejdsmarkedet i form af reelle, lønnede timer. Vi ved, at selv få timers lønnet arbejde øger motivationen og troen på et arbejde, forklarer Bent Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og socialudvalget.

Virksomhederne skal se muligheder
Roskilde Kommune har fået et tilskud på 2.975.000 kr. til at gennemføre projektet, som er startet op i august måned og løber frem til og med 2019. Til projektet er der ansat en projektleder og to jobrådgivere, der skal følge borgerne tæt, motivere og hjælpe dem i kontakt med arbejdsmarkedet. Samtidig skal rådgiverne hjælpe virksomhederne med at se mulighederne i at ansætte medarbejdere få timer om ugen:

- Jeg vil gerne opfordre virksomhederne til at tænke over, om de kunne have brug for en medarbejder nogle få timer om ugen. Vi har gode eksempler fra fx Bauhaus og McDonald’s , så vi ved, de små jobs er derude. Men det er måske ikke lige noget, man tænker over i det daglige, siger Bent Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og socialudvalget.

De små jobs kan fx bestå i at stille frokost frem, gøre klar til møder, hjælpe på lageret eller lettere rengøring. Interesserede virksomheder kan læse mere på www.roskilde.dk/minijob.

Alle 295 borgere skal afklares
De øvrige ca. 220 borgere skal afklares i forhold til muligheden for fx fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension, mens enkelte vil have så store problemer sundhedsmæssigt eller socialt, at der skal noget helt andet til. Uanset er målet at få afklaret alle 295 borgere med henblik på at hjælpe dem videre fra deres nuværende situation. 

FAKTA

  • Deltagerne i projekt ”Flere skal med” er borgere på enten kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, som har været mindst 5 år i kontanthjælpssystemet.
  • Deltagerne er opdelt i tre grupper:
  • Grp. 1: Borgere der (med den rigtige hjælp og støtte) kan tage et lønnet arbejde
  • Grp. 2: Borgere i målgruppen for fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension
  • Grp. 3: Borgere med meget alvorlige sundhedsmæssige eller sociale problemer
  • Tilskuddet på 2.975.000 kr. kommer fra satspuljen ”Flere skal med” under STAR.
  • STAR, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hører under Beskæftigelsesministeriet.
Dato: 31. August 2017

Senest opdateret:

18. Marts 2019