You are here

Førstehjælp til frivillige foreninger

Af Lise Hammershøj, Kommunikation
Covid-19 har sat en effektiv stopper for de mange aktiviteter, som kommunens frivillige sociale foreninger står for. Men når der åbnes op igen, står kommunen klar med en hjælpende hånd.

De mange fællesskaber i de frivillige sociale foreninger lider under covid-19. Det meste er lukket ned, og de midler de har fået for 2020, har de svært ved at få brugt. Derfor har der heller ikke været den store søgning på de ca. 250.000 kr. som foreningerne løbende kan søge i løbet af året.  Nu bliver pengene holdt tilbage og skal i stedet bruges til at sætte skub i de frivillige hjul, når den tid kommer:

-  I denne tid er der brug for stærke fællesskaber, så vi skal have gang i fællesskaberne rundt omkring, når foreningernes medlemmer igen kan mødes. Derfor synes jeg, det er oplagt, at vi afsætter nogle frivilligmidler til konkrete aktiviteter og arrangementer, som kan give dem en frisk start, siger Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Normalt bliver 10% af frivilligmidlerne afsat til løbende uddeling, så foreningerne kan søge til mindre aktiviteter hele året. De 250.000 kr. der er i 2020 samles i en corona-pulje, som foreningerne kan søge, hvis nedlukningen har haft konsekvenser for deres aktiviteter.

Penge til 2020 kan bruges i 2021

Penge fra en corona-pulje er ikke det eneste tiltag. Covid-19 har betydet, at foreningerne ikke har kunne bruge alle de frivilligmidler, de har fået bevilget. Normalt ville de skulle betale pengene tilbage til kommunen, men nu har Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttet at gøre ordningen mere fleksibel:

-  Der er naturligvis mange, som ikke får brugt de frivilligmidler, der er bevilget til 2020, og dem får foreningerne nu mulighed for at bruge sammen med frivilligmidler, som de eventuelt får bevilget i 2021. Vi er i en helt ekstraordinær situation, og der skal vi være fleksible og hjælpe foreningerne, hvor vi kan, mener Morten Gjerskov og fortsætter:

-  Når det er sagt opfordrer vi selvfølgelig de frivillige foreninger til, så snart som muligt, at sætte gang i aktiviteter, som er mulige inden for rammerne.
 

Dato: 12. Maj 2020

Senest opdateret:

12. Maj 2020