You are here

Forlig på alle de offentlige områder

Af Michael Dahl Nielsen, Kommunikation
Der blev indgået forlig på det samlede kommunale område mellem Forhandlingsfællesskabet og KL fredag den 27. april.

Forhandlingerne i Forligsinstitutionen på det offentlige område i forbindelse med OK 18 er nu alle afsluttede med forlig. Det gælder overenskomstområderne på statens, kommunernes og regionernes område. Der er for alle overenskomsterne tale om 3-årige overenskomster.

De indgåede overenskomster vil blive sendt til afstemning i den enkelte faglige organisation efter den enkelte organisations regler.

Herefter vil der komme yderligere information.

Dato: 21. Marts 2018

Senest opdateret:

30. April 2018