You are here

Fremgang i undersøgelse af dagtilbud

Af Holger Petersen, Skole og Børn
  • Både børn, forældre og pædagogiske medarbejdere oplever, at børnene trives og lærer noget i dagtilbud.

    Fotograf: Roskilde Kommune

Børn, forældre og pædagoger giver kommunens dagtilbud flotte karakterer for trivsel og læring – men der er fortsat behov for at gøre noget ved støj og drillerier

Det går generelt godt i kommunens dagtilbud. Både børn, forældre og pædagogiske medarbejdere oplever, at børnene trives, og at de lærer noget. Det viser en ny undersøgelse af børns og voksnes oplevelse af kvaliteten i Roskilde Kommunes dagtilbud, som også markerer fremgang på alle områder siden en tilsvarende undersøgelse i 2014.

Efter undersøgelsen i 2014 er der sat ind på fire områder i dagtilbuddene, bl.a. med at begrænse støj, larm, drillerier og grimt sprog, og med at udvikle miljøer, hvor der både er plads til stille og vilde lege.

- Dagtilbuddenes indsatser i forhold til børnenes trivsel, udvikling og læring virker. Det kan vi se af undersøgelsen, og det er også det vi hører fra de pædagogiske tilsyn og fra lederne. Der er virkelig fokus på, at dagtilbuddene indrettes så de stimulerer børnenes læring, trivsel og udvikling. Men vi har stadig nogle udfordringer med støj, omgangstone og drillerier, som der skal arbejdes videre med, siger formand for Skole- og Børneudvalget Claus Larsen.

Resultaterne af undersøgelsen fra 2014 viste en høj pædagogisk kvalitet i dagtilbuddene. Alligevel viser resultaterne fra den nye undersøgelse, at respondenterne oplever, at kvaliteten er forbedret indenfor de fleste af undersøgelsens spørgsmål.

Blandt resultaterne er:

  • 87 procent af børnene er næsten altid glade for at gå i børnehave. 85 procent af forældrene har samme oplevelse som deres barn. For de pædagogiske medarbejdere er oplevelsen af deres børnegrupper at næsten alle (98 procent) næsten altid er glade for at gå i børnehave.
  • Næsten alle børn (98 procent) oplever, at nogle eller mange voksne i børnehaven kan lide dem, og børnene kan også godt lide nogle eller mange voksne (99%) i børnehaven.  Både forældres og pædagogers svar er på linje med børnenes her.
  • Flere børn oplever, at de næsten altid eller nogle gange kan lege i fred og ro både indenfor (91%) og udenfor (88%, i forhold til 2014 (hhv. 90% og 85%). Der er også flere (65%), der oplever at der næsten aldrig eller kun nogen gange er for meget støj og larm i dagtilbuddet, i forhold til 2014 (59%).

Se undersøgelsens samlede resultater

I de enkelte institutioner og i dagplejen skal der nu arbejdes videre med egne resultater.

Fakta om undersøgelsen

”Trivsel og læring for alle – vi udvikler fremtidens dagtilbud” er en udviklingsindsats, der startede i 2014.

I marts 2014 og februar/marts 2017 har kommunen undersøg børns trivsel og læring i kommunale og selvejende dagtilbud samt dagplejen.

I undersøgelsen spørges henholdsvis medarbejdere, forældre og børn i 4-6års alderen. Alle har besvaret samme spørgsmål for at få et sammenligeligt billede. Undersøgelsen består af 34 spørgsmål om trivsel, læringsmiljø og læring.

1435 børn i alderen 4-6 år har gennemført undersøgelsen, det er ca. 68 % af børnene i aldersgruppen.

510 medarbejdere, der arbejder med børn i alderen 0-6 år, har gennemført undersøgelsen, hvilket svarer til ca. 62 %.

1753 forældre til børn i alderen 0-6 år har gennemført undersøgelsen, hvilket svarer til 41 % af forældregruppen.

Dato: 06. April 2017

Senest opdateret:

18. Marts 2019