You are here

Frivilligmidler sætter fokus på venskaber

Af Lise Hammershøj, Social, Job & Sundhed
Sct. Jørgensbjerg Venner og foreningen Følgeven har fået penge fra kommunens frivilligmidler til bl.a. musik, foredrag og fællesspisning.

Foreningen Sct. Jørgensbjerg Venner har fået 10.000 kr. til afholdelse af forskellige aktiviteter, herunder musikarrangementer og foredrag. Foreningen Følgeven har fået 4.000 kr. til sociale aktiviteter for psykisk sårbare, bl.a. fællesspisning:

- Det er ingen hemmelighed, at frivillighed er en del af Roskildes DNA. Derfor glæder det mig altid, når vi kan give en hjælpende hånd til nogle af de frivillige, der yder en stor indsats og gerne vil være noget for andre, siger Morten Gjerskov, fmd. Sundheds- og Omsorgsudvalget.

En ven at følges med
De fleste kan genkende, at det kan være svært at komme ud af døren og ned i eksempelvis træningscentret. Men for psykisk sårbare personer kan det være direkte grænseoverskridende at komme af sted, selvom de egentlig gerne vil. Foreningen Følgeven matcher psykisk sårbare borgere med frivillige, som deler samme interesse. Så har de en at følges med - i hvert fald i opstartsfasen, indtil de er trygge ved det. Og nu kaster foreningen sig ud i fællesspisning for foreningens medlemmer.

Vennerne fra Sct. Jørgensbjerg
Sct. Jørgensbjerg Venner skal bruge pengene til musikarrangementer og foredrag for beboerne på Sct. Jørgensbjerg Plejecenter. Den lille forening, som tæller omkring 50 medlemmer, planlægger og afvikler sine aktiviteter i samarbejde med frivillige, beboere, pårørende og personale på plejecentret.

FAKTA

  • Sct. Jørgensbjergs venner er en lille forening af frivillige, som har cirka 50 medlemmer. Vennerne arrangerer oplevelser og aktiviteter for beboerne på Sct. Jørgensbjerg Plejecenter i Roskilde i form af foredrag, musik m.v.
  • Projekt Følgeven skal gøre det lettere for psykisk sårbare og socialt udsatte at deltage i fritids- og foreningsaktiviteter. Foreningen har cirka 20 brugere. Projektet drives i et samarbejde mellem Frivilligcenter Roskilde, Center for Socialpsykiatri, foreningerne SIND, Bistedet og Roskilde Idrætsunion – og er støttet af Trygfonden.
  • Sundheds- og Omsorgsudvalget uddeler en gang årligt frivilligmidler til kommunens frivillige sociale foreninger. De ansøgninger, der løbende indkommer, har forvaltningen bemyndigelse til at behandle ud fra de kriterier, der fordeles frivilligmidler efter.
Dato: 09. Oktober 2017

Senest opdateret:

18. Marts 2019