You are here

Ghettofrit Roskilde

Af Line Rieck
Rønnebærparken og Æblehaven er ikke med på dette års ghettoliste. Hvert år offentliggør transport-, bygnings- og boligministeren årets ghettoliste. En liste der viser, hvilke boligområder i Danmark der hører under kategorien 'ghetto'.

Der er ikke længere ghettoområder i Roskilde Kommune. Det fremgår af den netop offentliggjorte ghettoliste over almene ghettoområder, hvor Æblehaven og Rønnebærparken ikke længere figurerer.

- I Roskilde Kommune arbejder vi for en boligpolitik i balance. Der er fortsat udfordringer i Æblehaven og Rønnebærparken, men ghettolisten viser, at vi har vendt udviklingen. Boligselskabet Sjælland, foreninger, kommunen og beboere har nu løfte Æblehaven og Rønnebærparken. Vi forsætter nu arbejdet med at skabe et sammenhængende lokalsamfund, hvor der er plads til alle, siger borgmester Joy Mogensen.

Æblehaven og Rønnebærparken kom på ghettolisten i 2012, hvorefter Roskilde Kommune i samarbejde med Boligselskabet Sjælland iværksatte en stor boligsocial indsats med fokus på en øget opsøgende ungeindsats, lektiecaféer med rekruttering af frivillige, street-aktiviteter for børn og unge i boligområder i sommerferien, samt beboernetværk og beboercafe med fokus på inddragelse og demokrati. Der blev ligeledes etableret et områdekontor i Rønnebærparken og Æblehaven.

Undersøgelsen viser, at antallet af kriminelle er faldet i Æblehaven og Rønnebærparken, dette skyldes primært den øget opsøgende ungeindsats i områderne. Listen over udsatte boligområder udarbejdes på baggrund af faktorer som bl.a. uddannelsesniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet, kriminalitetsniveau og andel borgere med ikke vestlig baggrund.

Der er 22 boligområder på dette års ghettoliste, hvilket er tre færre end sidste år. Det er det laveste antal ghettoområder siden 2010, hvor listen blev indført.

Se ghettolisten for 2017 her.

Dato: 01. December 2017

Senest opdateret:

18. Marts 2019