You are here

Helhedsplan sætter gang i boligområder

Af Holger Petersen, Skole og Børn
  • 18 unge blev uddannet til brandkadetter i 2017, fremgår det af en status over aktiviteter i den boligsociale helhedsplan

    18 unge blev uddannet til brandkadetter i 2017, fremgår det af en status over aktiviteter i den boligsociale helhedsplan

En lang række boligsociale aktiviteter er kommet i mål i 2017, viser ny status

Naboskabsindsatser, beboercafe, økonomisk rådgivning, brandkadetter, lommepengejobs og sundhedsfremme. Det er indsatser, som skal være med til at fremme tryghed og trivsel blandt beboerne i de boligområder, der indgår i en boligsocial helhedsplan, som kommunen og Boligselskabet Sjælland (BOSJ) samarbejder om.

Planen vægter især arbejdet med børn, unge og familier. Den omfatter blandt andet aktiviteter, som har en positiv betydning for uddannelse og beskæftigelse. Og aktivitetsniveauet har været højt i 2017.

108 beboere har taget imod muligheden for at få økonomisk rådgivning. 18 unge er uddannet til brandkadetter på beredskabsstationen. 96 børn og unge har fået et positivt og aktivt fritidsliv med idræts- og sportstræning gennem initiativet Get2Sport. Og tilbud om lektiecafe, arrangeret af KFUM, er blevet en succes blandt børn og unge – med 198 brugere.

Det er blandt de resultater, man kan læse om i aktivitetsoversigten.

- Langt de fleste indsatser i 2017 har opnået de mål, der er opstillet, nogle er endda nået langt over målet. Det er en flot indsats, som både er med til at bryde den negative sociale arv og til at forebygge kriminalitet. Det kan samtidig blive vigtige skridt på vejen til uddannelse, job og selvforsørgelse, siger Bent Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Den helhedsplan, aktiviteterne indgår i, bygger på en strategisk samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland. Helhedsplanen finansieres af kommune og boligselskab, med støtte fra Landsbyggefonden.

Fokus på pigerne i 2018

En fritidsundersøgelse blandt børn i 4.-9. klasse på fem skoler nær helhedsplanens boligområder har vist, at piger, der bor i de almene boligområder, i langt mindre grad end piger, der bor i andre områder, går til noget i deres fritid.

- Vi skal have pigerne med, blandt andet ved at der udvikles aktiviteter, som er målrettet til dem. Det kan fx ske med afsæt i kommunens Fritidspas ordning og gennem samarbejdet med foreningen Styrke, som afholder pigefodbold og pigecafé, siger Jette Henning, formand for Skole- og Børneudvalget.

Den boligsociale helhedsplan gælder for den fireårige periode 2017-2020. Helhedsplanen er bygget op om de fire indsatsområder uddannelse og beskæftigelse, den kriminalpræventive indsats, forebyggelse og forældreansvar samt tryghed og trivsel.

Dato: 15. Januar 2018

Senest opdateret:

18. Marts 2019