You are here

Hvem skal have Roskildes Integrationspris 2020?
Af lisbethel
Send dit forslag til hvem der skal have Integrationsprisen til Roskilde Kommune senest den 2. november 2020.

Roskildes Integrationsråd har besluttet at præmiere en særlig indsats for at forbedre integrationen i Roskilde, og har derfor indstiftet "Roskildes integrationspris", der er på 10.000 kr.

Mange mennesker i Roskilde yder en bemærkelsesværdig indsats for integration, over for de flygtninge, der er kommet hertil, og de familier, børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, som har fået støtte til f.eks. jobsøgning, uddannelse, lektiehjælp eller hjælp til at forstå de særlige sociale koder, som danskere benytter.

Det store arbejde sker gennem virksomheder, frivillige foreninger, idrætsklubber og mange andre organisationer, som har valgt at prioritere tid og energi på integrationsarbejdet til glæde for den enkelte og for samfundet.

Prismodtageren skal have bidraget til realiseringen af kommunens vision for integrationsområdet:

  • at skabe ligeværdighed og lige muligheder for alle borgere uanset etnisk baggrund
  • at nydanske borgere er selvforsørgende og har fodfæste på det danske arbejdsmarked
  • at fremme et mangfoldigt arbejdsmarked på offentlige og private arbejdspladser hvor Roskilde Kommune som arbejdsplads fremstår som rollemodel
  • at fremme samarbejdet mellem borgere, organisationer og andre aktører om integration
  • at nydanske børn har samme muligheder for at få en god skolegang som etnisk danske børn, og at nydanske unge gennemfører en uddannelse på lige fod med danske unge
  • at opnå større deltagelse i foreningslivet for nydanske børn og voksne

Kender du en person, en forening eller en virksomhed, der har ydet en ekstraordinær eller nytænkende indsats for at forbedre integration i Roskilde, så kan du indstille din favorit til årets integrationspris.

Sådan indstiller du

Alle kan indstille en person/forening/organisation/virksomhed til prisen. Dog kan man ikke indstille Integrationsrådets medlemmer.

Skriv hvem der fortjener Integrationsprisen 2020, sammen med din begrundelse herfor til integrationskonsulent Khalil Ahmad, e-mail: khalila@roskilde.dk eller send din indstilling til Jobcenter Roskilde som digital post: Sikker post til Jobcenter Roskilde - Kræver NemID

Du kan også kontakte Khalil på tlf. 21 48 02 97.

I din indstilling skal du oplyse: Hvem du vil indstille til prisen, og begrunde hvorfor.

Du skal indstille din kandidat senest den 2. november 2020.

Dato: 07. Oktober 2020

Senest opdateret:

09. Oktober 2020