You are here

Juniorpædagoger i dagtilbud fra efteråret

Af Holger Petersen, Skole og Børn
  • Juniorpædagoger kan ifølge Jette Henning være en vej til at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

    Fotograf: Colourbox

    Juniorpædagoger kan ifølge Jette Henning være en vej til at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Drenge fra 7.-9. klasse skal bl.a. lege vildere lege med børnehavebørnene

Drenge i 7. – 9. klasse kan tilføre børnehaverne noget mere liv, og er et supplement til det faste personale. Det er årsagen til, at Skole- og Børneudvalget nu har besluttet at indføre en forsøgsordning med såkaldte juniorpædagoger i Roskilde Kommune. Dermed følger Roskilde en række andre kommuner som Vallensbæk, der har opfundet ordningen i 2003, og Fredensborg, Gentofte, Greve, København og Ringsted.

- De store drenge kommer med noget andet end de faste medarbejdere, så børnene vil opleve legene på en anden måde. Det vil selvfølgelig foregå under pædagogisk opsyn, så drengene ikke er alene med børnene. Og de skal gennemgå et uddannelsesforløb i Ungdomsskolen, inden de kommer ud i børnehaverne, siger Jette Henning, der er formand for Skole- og Børneudvalget.

Faktisk er juniorpædagogerne en del af det budgetforlig for Roskilde Kommune, som politikerne indgik i efteråret 2017. Af forligsteksten fremgår, at ”juniorpædagoger er drenge i 7-8-9. klasse, som gennemgår et kort kursusforløb for derefter at blive ansat i en eller flere af kommunens børnehaver for at kunne tilbyde børnehavebørnene aktiviteter, såsom vildere leg og sportsaktiviteter mv., som det eksisterende personale i børnehaverne ikke kan tilbyde”.

Juniorpædagogforløbet vil blive udbudt som et tilbud til 12-16 unge gennem Ungdomsskolen. Det er endnu ikke besluttet, hvilke børnehaver der vil få en juniorpædagog.

- Det er en vigtig del af ordningen, at drengene får en positiv oplevelse med et fritidsjob og får indblik i, hvordan det er at arbejde i en børnehave. Det kan være en vej til at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse og det kan måske også vække deres interesse for at uddanne sig videre som pædagog eller pædagogisk assistent bagefter, siger Jette Henning.

Inden de starter som juniorpædagoger, skal drengene gennem et uddannelsesforløb i Ungdomsskolen, med undervisning i førstehjælp og med introduktion til det pædagogiske område. Desuden vil der være idræts- og bevægelsesaktiviteter, med fokus på udeleg og brug af udearealer. Når de er færdige med det, kommer de efter skoletid ud i børnehaverne i en praktikordning 1-2 gange om ugen i en times tid. Under praktikken honoreres eleverne med 50 kr. i timen.

Juniorpædagog uddannelse og praktik vil blive udbudt af Ungdomsskolen, sammen med andre kurser og aktiviteter. Pilotprojektet forventes at starte i efteråret 2018.

Dato: 19. Marts 2018

Senest opdateret:

18. Marts 2019

Kommentarer

De såkalde "Juniorpædagoger"

Man er pædagog, hvis man har taget en pædagogisk uddannelse. Jeg synes at det er beklageligt at I er med til at udhule respekten for et fag, ved at bruge et begreb som "juniorpædagoger". Hvad ville I mene om juniorlæger, juniortømrere, juniorsagsbehandlere, juniorfrisører ...?

Juniorpædagoger er et udtryk,

Juniorpædagoger er et udtryk, der anvendes i flere kommuner om unge mennesker, der efter et kortere uddannelsesforløb fx på ungdomsskolen, ansættes som praktikanter i et børnehus. Vi har altså brugt det udtryk, der også anvendes i andre kommuner.
Venlig hilsen
Holger Petersen, kommunikationschef i Skole og Børn

Super godt projekt

Det lyder meget interessant især til min dreng som starter i 6. Klasse og derfor håber jeg at det forsætter til min søn er i 7. Klasse og kan få lov til at være “juniorpædagoger”. Han elsker børn, kan godt lide at lege med dem og børne bliver meget hurtig venner med ham.
Jeg synes også at sådan et iniatativ mangler på plejehjemme hvor de unge kan give en anden glæde til de ældre...

Målgruppe

Det er for mig uforståeligt, hvorfor ordningen er kønsbestemt. Der bør i en sådan forsøgsordning ikke skelnes mellem drenge og piger. Det vil være fint med kendskab til, hvilke overvejelser/vurderinger der ligger bag denne beslutning. Hvis muligt, kan projektet ændres til at være målrettet både drenge og piger?

hej Anette

hej Anette
En særlig grund til at det henvender sig til drenge er et mål om at styrke drengenes interesse for at uddanne sig som pædagog efterfølgende.
Venlig hilsen
Holger Petersen
Kommunikationschef i Skole og Børn