You are here

Roskilde Kommune klager til ministeren over fejl i udbetalinger af ydelser
Af Lise Hammershøj, sekretariatet for Social, Job & Sundhed
Kommunerne knokler med at implementere de nye regler om kontanthjælpsloft og timeregel, men beskæftigelsesministeren har gennemført lovgivningen uden at sikre, at de digitale systemer magter opgaven.

Hundredvis af borgere, alene i Roskilde Kommune, rammes af fejl på fejl i udbetalingen af deres ydelser, fordi IT-systemer ikke taler sammen. Nu er det nok. Ministeren må se at få løst de tekniske udfordringer.

Roskilde Kommune er i øjeblikket ved at implementere de kontanthjælpsændringer, som har forandret økonomien for flere hundrede borgere siden 1.oktober 2016. Trods kommunes rettidige varsling ender mange borgere i en vanskelig økonomisk situation.  Derfor er det under al kritik, at lovgivningen er gennemført uden sikkerhed for, at udbetalingssystemerne kan håndtere opgaven:

- Det er helt uholdbart, at systemet på den måde laver fejl med borgernes ydelser. De er i forvejen i en svær situation, og det er kun rimeligt, at de borgere som uberettiget er blevet sat ned i ydelser bliver kompenseret, mener Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune.

Roskilde Kommune har flere eksempler på fejl, fx:

  • Fejl i overførslerne fra KMD til Udbetaling Danmark, som betyder, at borgere ikke får udbetalt deres boligsikring.

  • Forkerte breve til borgerne om konsekvenserne af de nye regler.

  • Borgere, som slet ikke er omfattet af 225-timers reglen, er blevet sanktioneret alligevel.

  • Borgere med supplerende lønindtægt reguleres i ydelse med måneders forsinkelse og har ikke en chance for overblik over egen økonomi.

Det har og er en stor opgave for kommunerne at implementere lovændringerne, men uden tilstrækkelig it-understøttelse er opgaven umulig at løse tilfredsstillende:

- Det dybt bekymrende, at lovændringerne gennemføres, uden at det på forhånd er sikret, at de digitale udbetalingssystemer magter opgaven. Taberen bliver vores borgere, som oplever modløshed og frustration over, hvad den nye lovgivning betyder for dem, udtaler Bent Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget i Roskilde Kommune.

Dertil kommer at borgerne løber spidsrod mellem kommunen og Udbetaling Danmark. Begge parter har nemlig indflydelse borgernes ydelser. De borgere, der lykkes med at få et deltidsarbejde, vil opleve at deres ydelser skal reguleres op og ned i henhold til de antal timer, de arbejder, den pågældende måned. Reguleringerne vil tit først kunne justeres den følgende måned. Hvis borgeren arbejder 20 timer en måned og 50 timer den næste bliver beregningerne helt forskellige. Det er både Udbetaling DK og kommunerne, der har indflydelse på størrelsen af den samlede ydelse. Det gør det umuligt for borgeren at overskue sin økonomiske situation.

Roskilde Kommune forventer, at ministeren går ind i sagen og sikrer, at de tekniske udfordringer, som er forbundet med implementeringen, bliver løst hurtigst muligt.  Ministeren bør også garanterer, at de borgere som uberettiget er blevet nedsat i ydelser, kompenseres hurtigst muligt.

 

Dato: 18. November 2016

Senest opdateret:

11. Marts 2019