You are here

Kommunen fortsætter vand- og klimatilpasningen

Af Lars Elmsted, Kommunikation
  • Folkeparken_soeer_ved_Sct_Agnes

    Handleplanen for Vand og Klimatilpasning ser blandt andet på, hvordan vi kan bruge ”byens regnvand” fra Roskilde som et spændende element ned gennem parkerne på dets vej til fjorden

I Roskilde Kommune tvivler man ikke på, at vi får mere og voldsommere regn og en stigende vandstand i fjorden i fremtiden. Som en af de første kommuner vedtog byrådet i 2013 en Strategi for Vand og Klimatilpasning. Nu er politikerne i gang med behandle den 3. handleplan for klimaet.

"Noget af det spændende ved den nye plan er, at når vi arbejder med at håndterer regnvand, som løber på overfladen eller som vi nedsiver lokalt fx i et vådområde eller et regnbed, så ser vi samtidig på, om vi kan skabe en ekstra værdi med de projekter", fortæller formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui.

"Vi har gjort det før med fx regnvandet på Musicon, som løber ned i Rabalderparken, som ud over at samle vand op også er et skateranlæg. Tilsvarende har forsinkelsen af regnvandet i Trekroner skabt en sø, en å og et vådområde, som bringer naturen tæt på."

"Når vi de kommende år skal skabe robuste systemet til håndtering af regn og spildevand, vil vi samtidig kigge på, hvordan vi kan bruge "byens regnvand" fra Roskilde som et spændende element ned gennem parkerne på dets vej til fjorden - og måske genskabe flere af de forløb, som kildevandet tidligere havde og samtidig skabe mere plads i kloakken."
 
"Vi har også kig på, om vi kan gøre Holbækvej mere grøn ved at bruge regnvandet, ligesom vi uden tvivl også har en udfordring i Jyllinge Nordmark med regnvandet. Her er der nemlig ikke regnvandskloakeret, og grundvandet står meget højt, så der skal tænkes i helt andre løsninger. Alt i alt omtaler planen 20 større eller mindre projekter, vi skal have analyseret og gennemført de kommende år", siger Karim Friis Arfaoui.
 
Fakta
Roskilde Byråd vedtog i 2013 kommunens Strategi for Vand- og Klimatilpasning. På det tidspunkt var der allerede gang i spændende måder at håndtere regnvand på i Trekroner og på Musicon.
Fokus var dengang at sikre mod øgede regnvandsmængder - og længere ud i fremtiden skulle der sikres mod en øget vandstand i fjorden.

Men så kom stormfloden Bodil i december 2013 og ændrede radikalt på den prioritering. Siden da har de fleste kræfter været lagt i at sikre de udsatte områder i kommunen mod oversvømmelse fra fjorden. Nu da det arbejde nærmer sig sin afslutning, sætter den nye handleplan igen mest fokus på, hvordan vi klarer de store regnskyl, som vi vil få flere og flere af.

På en del af de områder, som planen peger på, bliver første skridt at skaffe viden om, hvilke løsninger der er nødvendige og som effektivt kan sikre mod regnvandet. Det handler blandt andet om at kortlægge, hvordan regnvandet præcist strømmer - og hvor meget, der kan forventes.
Andre steder kan arbejdet gå i gang meget hurtigere.

Handleplanen rækker 4 år ud i fremtiden, men nogle af de største projekter kan strække sig over længere tid.

Pengene til de mange indsatser i handleplanen skal som udgangspunkt komme fra Fors A/S, der blandt andet har til opgave at håndtere regnvandet fra gader og veje. Men kommunen skal også i forbindelse med fx et vej- eller parkprojekt, tage stilling til om der skal afsættes økonomi til rekreative tiltag, der kan forbindes med håndteringen af regnvandet.

Udkastet til revideret handleplan for vand- og klimatilpasning har netop været behandlet af Klima- og Miljøudvalget og kommer i offentlig høring, efter den har været behandlet i byrådet.

Kontakt

Miljø
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Miljø og Byggesag
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 16. Januar 2019

Senest opdateret:

17. Januar 2019