You are here

Kompost var årsag til generende lugt

Af Holger Petersen, Kommunikation
Kommunen har været i kontakt med ejeren af den kilde til dårlig lugt, der på det seneste har ramt dele af Roskilde, og komposten pløjes nu ned

Kommunen har fået en del klager over lugt i sidste uge. Årsagen til lugten har vist sig at være, at der er læsset kompost af på en mark lige udenfor Roskilde, hvor den siden er spredt ud. Kommunens miljøafdeling har i onsdags indskærpet overfor ejeren af marken, at lugten skulle reduceres. Ejeren af marken er derfor i gang med at pløje komposten ned. Miljøafdelingen følger sagen og vurderer, om den generende lugt er blevet reduceret.

- Når borgere henvender sig om generende lugte, så tager vi altid ud for at finde ud af, hvor lugten kommer fra og for at vurdere, hvor slemt det er. Hvis lugten er meget generende, henvender vi os til det sted, lugten kommer fra, for at få stoppet den generende lugt. Kan vi ikke det i dialog med ejeren, så indskærper vi, at lugten skal stoppes, og følger eventuelt op med et påbud eller et forbud, forklarer afdelingschef Kim Dahlstrøm.

De sidste to år har kommunen også modtaget et par henvendelser fra borgere om lugtgener om aftenen, hvor miljøafdelingen ikke umiddelbart har kunnet finde kilden til lugten. Siden 10. juli har en borger i Vindinge henvendt sig om, at der periodevis er lugtgener, mest om aftenen. Miljøafdelingen har ikke fundet væsentlige lugtgener fra virksomheden Solum Roskilde, som har været nævnt som mulig kilde, hverken ved de tilsyn, der er foretaget, eller som nogen vedvarende lugtgene fra Solum i løbet af året.

Dato: 22. Juli 2019

Senest opdateret:

22. Juli 2019