You are here

Kulturskole og folkeskole under samme tag i Jyllinge

Af Holger Petersen, Kommunikation, Skole og Børn
  • Eleverne fra Roskilde Nord Skoleorkester havde afrikanske rytmer på skemaet, da Kulturskolen havde besøg af en gruppe afrikanske gadebørn fra Burkina Faso

    Eleverne fra Roskilde Nord Skoleorkester havde afrikanske rytmer på skemaet, da Kulturskolen havde besøg af en gruppe afrikanske gadebørn fra Burkina Faso.

Målet er at udnytte ledige kvadratmetre på skolen i stedet for at bygge nyt

Kulturskolen i kommunens nordlige del mangler plads. Forvaltningen har på foranledning af byrådet undersøgt mulighederne for, at den kan rykke ind på Nordskolen. På den baggrund peger både Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget på en løsning, hvor der indrettes lokaler til Kulturskolen Nordskolens afdeling Jyllinge (tidl. Jyllinge Skole) i blok 4 og 10.

I løsningen indgår også en ny offentlig stiforbindelse gennem skolegården, som forbinder centerområdet med bolig- og parkområderne nord for skolen, og som samtidig skaber en ny fælles indgang til skolen og Kulturskolen.

Den løsning er nu tiltrådt af Økonomiudvalget.

- Kulturskolen skaber fællesskab, identitet og sammenhold i Jyllinge, og med den nye placering på Nordskolen får Kulturskolen optimale betingelser, siger borgmester Tomas Breddam.

Anlægsomkostningerne er i alt 21 mio. kr. Det er penge, der i givet fald skal findes i kommunens budget for 2020, og derfor skal forslaget videre fra Økonomiudvalget til drøftelserne af kommunens samlede budget for det kommende år. De beskrevne løsningsforslag er også sendt i høring ved de to skolers bestyrelser.

En helhedsplan for "Jyllinge Idræts- og Kulturby" fra 2015 opererer med 50 mio. kr. til et nybyggeri, som både indeholder faciliteter til Kulturskolen og til Jyllinge Bibliotek. Men som opfølgning på budgettet for 2019 er der arbejdet på at finde en løsning, som sparer penge ved at udnytte ledig kapacitet på skolen.

Udformningen af den endelige løsning skal ske i et tæt samarbejde med ledelse og faglærere fra både Nordskolen og Kulturskolen, så det sikres, at de nye faciliteter kan opfylde så mange behov som muligt. Samtidig skal den fra starten bidrage til at skabe gode rammer for en tværgående kultur mellem de to skoler.

- Jeg tror, det kan blive en rigtig god løsning, hvor begge parter vil få glæde af bofællesskabet. Og selvom Kulturskolen flytter ind, så vil der stadig være plads nok til, at Nordskolen kan rumme skoledistriktets børn i de kommende år, hvor prognosen viser et fortsat faldende elevtal, siger formand for Skole- og Børneudvalget Jette Henning.

Endelig skal der ses på, hvordan der kan prioriteres midler til at renovere faglokalerne på Nordskolens Jyllinge afdeling, så der sker et samlet løft af alle skolens kreative musik- og kunstfaciliteter - og ikke kun af dem, der udspringer af Kulturskolens lokalebehov.

Dato: 05. September 2019

Senest opdateret:

05. September 2019