You are here

Lovændring virker ikke efter hensigten

Af Holger Petersen, Kommunikation, Skole og Børn
Skole- og Børneudvalget søger dispensation fra en ændring i dagtilbudsloven, fordi den kan komme til at virke imod hensigten om en bedre fordeling af børn fra udsatte boligområder

Folketinget vedtog den 13. december 2018 en ændring af dagtilbudsloven, som skal give en bedre fordeling af børn fra udsatte boligområder i daginstitutionerne. Ændringen får betydning for børn i Roskilde Kommune, der bor i Æblehaven/Rønnebærparken, og for børnehuset, der ligger i området.

Den ene nye regel siger, at en institution i løbet af et år højst kan optage 30% nye børn, der bor i et udsat boligområde.

Den anden regel betyder, at forældre fra ikke udsatte boligområder, som får tilbudt en plads i en institution i et udsat boligområde, samtidig skal have tilbudt en alternativ plads uden for det udsatte boligområde. Det er den regel, Skole- og Børneudvalget ønsker en dispensation fra.

Formand for udvalget Jette Henning forklarer hvorfor:

- Vi ønsker en kommune i social balance, det er et mål, vi hele tiden arbejder målrettet efter. Vi har bl.a. stort fokus på, hvordan vi kan gøre daginstitutioner, der er ligger i udsatte boligområder, attraktive for forældre uden for området. Den del af lovændringen, der handler om, at forældre uden for området skal have et alternativt tilbud, vil virke imod vores ønske om at få mere bredt sammensatte børnegrupper. Derfor søger vi om dispensation.

Udvalget har allerede i februar sendt en række forslag videre til en boligpolitisk følgegruppe, som byrådet har nedsat. Forslagene skal få flere forældre, der ikke bor direkte i områderne, til at søge disse institutioner til deres børn. Det skal bl.a. ske gennem lokale indsatser og ved at udbrede kendskabet til dagtilbud i de boligsociale områder.

I den nationale aftale mellem Venstre, Liberal Alliance, Konservative, Socialdemokraterne, SF og de Radikale, der ligger til grund for lovændringerne, står bl.a. om baggrunden:

"Det er helt centralt, at børn fra udsatte boligområder kommer i dagtilbud, hvor der tales dansk, og hvor der er mulighed for at skabe gode miljøer med fokus på trivsel, læring, dannelse og udvikling. Aftalepartierne ønsker ikke, at børn fra udsatte boligområder samles på få institutioner, hvor børnene kun i begrænset omfang møder børn, der er dansktalende, samt danske traditioner, normer og værdier, og hvor det kan være vanskeligt at få udviklet barnets sproglige kompetencer og generelle læringsparathed."

På Skole- og Børneudvalgets møde i marts drøftede udvalget også, om der generelt er behov for nye indsatser, der kan bidrage til mere bredt sammensatte børnegrupper i dagtilbuddene. Udvalget ønsker, at der skal arbejdes videre med indsatser, der kan motivere både forældre til tosprogede og ikke tosprogede børn til at vælge dagtilbud med en bred børnegruppe.

- Vi har en ambition om, at vores dagtilbud skal være et mødested for børn med forskellig baggrund. Derfor vil vi gerne motivere flere forældre til at vælge dagtilbud med en bredt sammensat børnegruppe, siger formand Jette Henning.

Dato: 12. Marts 2019

Senest opdateret:

12. Marts 2019