You are here

Behov for mere tid til arbejdet med ny model for ressourcefordeling til skolerne
Af Holger Petersen, Skole og Børn
  • Skolestart i Gadstrup Skole

    Fotograf: Roskilde Kommune

Skole- og Børneudvalget har besluttet at give mere tid til arbejdet med en ny model for fordelingen af ressourcer mellem kommunens folkeskoler

Et enigt udvalg udtaler: ” Vi havde aftalt med hinanden i udvalget, at en ny model for fordelingen af ressourcer mellem skolerne skulle være klar i god tid inden valg til kommunalbestyrelsen. Det kan vi ikke længere nå, og derfor har vi valgt at overlade det til det nye udvalg, som tiltræder efter valget.”

 

Når det ikke længere kan nås skyldes det, at udvalget har behov for at få belyst flere elementer i forslaget til ny ressourcemodel. Det kan ikke nås inden for den tidsplan, udvalget tidligere har besluttet. Ifølge den skulle en ny model være vedtaget senest februar 2017.

 

”Vi har haft en god proces, hvor principperne for en ny model har været i høring, og vi vil gerne takke skolebestyrelser og MED udvalg for deres svar. Vi har derefter haft et temamøde i Skole- og Børneudvalget, og her var der nogle ting vi gerne vil have yderligere belyst. Det skal der være god tid til, ” udtaler et enigt udvalg.

 

De spørgsmål, der skal uddybes, handler blandt andet om socioøkonomiske forhold og om vidtgående specialundervisning. Udvalget vil arbejde videre med denne uddybning og gør i maj 2017 status på dette arbejde.

 

Dato: 07. December 2016

Senest opdateret:

11. Marts 2019