You are here

Miljøpuljen Roskilde

Af Klimakoordinator Trine Keinicke Sørensen
Har du en idé til et klimaprojekt, der handler om, hvordan du i hverdagen kan spare energi, så søg Miljøpuljen Roskilde. Fristen er den 2. april. Læs mere på roskilde.dk/miljøpulje

MiljøpuljenRoskilde er en årlig pulje, som deles ud til projekter, der sætter fokus på klima og miljø.

I 2021 har projekter med fokus på energibesparende adfærd førsteprioritet.

Projekterne skal have et lokalt udgangspunkt og gennemføres i kraft af initiativtagernes indsats. Projekterne skal føre til konkrete forbedringer af klima og miljø til inspiration for andre.

Du skal, som ansøgerne, kunne yde cirka 50 % medfinansiering, eventuelt i form af tid.

Læs mere om puljen, hvem der kan søge, hvad ansøgningen skal indeholde her.

Sammen gør vi noget – det er jo vores klima!

Kontakt

Trine Keinicke Sørensen
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling By Kultur og Miljøsekretariatet
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 22. Februar 2021

Senest opdateret:

22. Februar 2021