You are here

To mio. kr. til seks børnehuse

Af Holger Petersen, Skole og Børn
  • Pædagogisk leder Christina Balle ser frem til bedre lys og akustik på stuerne

    Fotograf: Holger Petersen

    Pædagogisk leder Christina Balle (t.h.) ser frem til bedre lys, bedre akustik og bedre indretning, til glæde for både børnenes leg og læring.

Børnehuset Skrænten får penge til bedre lys og akustik og til fleksibel indretning af rummene

Seks daginstitutioner får hver en andel i de to mio. kr., som byrådet har afsat i budgettet for 2018 til at udvikle kvaliteten, trivslen og børnenes muligheder for læring i kommunens dagtilbud. De seks, Skole- og Børneudvalget har besluttet at prioritere, har det største behov for bedre fysiske rammer. Det er børnehusene Skrænten, Kastanjen, Mælkevejen, Hjortkær, Tusindfryd og Solstrålen.

- Dagtilbuddene skal indrettes, så de stimulerer børnenes leg og læring og fysiske udfoldelsesmuligheder. Derfor er det vigtigt, at der er områder, hvor børnene kan fordybe sig og områder, som giver mulighed for mere fysiske aktiviteter. Forholdene er ikke lige gode i alle dagtilbud, så derfor løfter vi nu dem, der trænger mest, siger formand for Skole- og Børneudvalget Jette Henning.

Alle dagtilbud er altså ikke nået lige langt i forhold til at få forbedret de fysiske rammer i denne henseende. Der har også været forskellige udgangspunkter, fordi deres indretning, alder og generelle vedligeholdelse er forskellig.

Roskilde Kommune har i de senere år arbejdet med at opgradere trivsels- og læringsmiljøerne. Som en del af indsatsen har alle medarbejdere været på skolebænken for at få ny viden om børns læring og læreprocesser og om det fysiske og psykiske læringsmiljøs betydning.

Plads til både afslapning og vildskab

Et af de dagtilbud, der får andel i pengene, er Børnehuset Skrænten. Pædagogisk leder Christina Balle ser frem til, at den tidligere villa kan få et tiltrængt pædagogisk løft.

- Hvis der skal være plads til både det stille, plads til at bygge med Lego, plads til at udfolde sig kreativt, plads til at bevæge sig og alle de her forskellige ting, så er vi nødt til at kunne lave en form for afskærmning, så legene kan foregå ved siden af hinanden. Det er ikke godt at slappe af og forsøge at læse en bog, hvis der er vildskab lige ved siden af, forklarer hun.

Et af hendes store ønsker er at få gjort noget ved belysningen, som i dag i flere rum består af lamper med lange neonrør. Lys er vigtigt for børnenes lege, koncentration og trivsel. Men lys er ikke bare lys.

- Hvis vi ligger på madrasser med lukkede øjne og har børneyoga, nytter det ikke med det skarpe lys, som vi har mange steder. Vi vil gerne kunne dæmpe det. Vi vil også gerne kunne slukke et sted, tænde et andet og sætte spot på legeområder. Så det handler om både individuel og fleksibel belysning. Som det er nu, trykker du på én knap, og så er hele rummet badet i lys, siger Christina.

Børnehuset har også udfordringer med akustikken i nogle rum.

Vi vil gerne skrue op for vore aktiviteter med børnenes sprog. Det har vi indrettet et rum til, men der er simpelthen ikke til at være der på grund af akustikken. Det er rigtig skidt, og sådan er der i flere rum, siger Christina.

Hun glæder sig til, at Børnehuset Skrænten nu både kan få bedre lys, bedre akustik og bedre indretning. Til glæde for både børnenes leg og læring.

Dato: 15. Marts 2018

Senest opdateret:

18. Marts 2019