You are here

Musiske talenter fortsætter på Østervangsskolen

Af Holger Petersen, Skole og Børn
  • Der øves på Musiklinjen på Østervangsskolen, bas og keyboard

    Fotograf: Holger Petersen

7. klasse elever, der vil i Østervangsskolens musiske talentklasse, skal opfylde fem optagelseskriterier og bestå en optagelsesprøve

Musiske talenter findes på alle kommunens folkeskoler. Nu kan de dyrke og videreudvikle deres talent på Østervangsskolen, som indtil videre har kommunens eneste særlige talentlinje i musik. Klassen var i første omgang et forsøg, men byrådet har med budgettet for 2017 besluttet at videreføre linjen, så der nu oprettes en ny talentklasse på 7. årgang ved begyndelsen af hvert skoleår. Både Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget har behandlet de kriterier, der skal gælde for at blive optaget i klassen.

- Musikklasserne udfordrer eleverne, så de bliver så dygtige de kan ved at udvikle deres musiske talent. I klasserne tænkes musikken også sammen med de andre fag, så det både motiverer og styrker læringen i fagene. Jeg synes det er en fantastisk mulighed for børnene, en mulighed som er med til at løfte folkeskolen, siger formanden for Skole- og Børneudvalget Claus Larsen.

Undervisningen tilrettelægges stadig inden for folkeskolelovens rammer og skal leve op til de almindelige regler om mål og indhold, timetal med mere. Men samtidig understøtter musikklassen nogle af de mål, kommunen arbejder med, og som skal føre til en strategi for Roskilde som Musikby.

- Talentklassen passer jo perfekt ind i Roskilde Kommunes musikprofil. Vi har musiske fyrtårne som Roskilde Festivalen, Schubertiaden og Ragnarock. Men det musiske er også en del af mange børns læring, samt at give eleverne lyst til musik,  ikke mindst på grund af, at folkeskolerne samarbejder med de musiske Skoler, siger Birgit Pedersen, der er formand for Kultur- og Idrætsudvalget. 

Forsøget med en musikklasse på 7. årgang på Østervangsskolen blev besluttet af Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget i januar 2016. Forsøget er godkendt af ministeriet, og kommunen venter nu på at få grønt lys for endnu en musikklasse for det kommende skoleår.

Optagelse i musikklassen sker ud fra en samlet vurdering af eleven i forhold til følgende fem kriterier: Personligt engagement, hvor lysten driver værket. Åbenhed og mod til at overskride grænser. Samarbejde og evne til både at lytte til andre og bidrage til fællesskabet. Elevens musikalske, tekniske og performative niveau. Og endelig tager det femte kriterium hensyn til diversiteten af instrumenter i klassen og til elevernes musikalske baggrunde. Ud over en samlet vurdering af de fem kriterier skal den enkelte elev også igennem en optagelsesprøve.

Dato: 07. Februar 2017

Senest opdateret:

18. Marts 2019