You are here

Nej til flere grusgrave

Af Matilde Nielsen, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Ifølge Region Sjællands oplæg til Råstofplan 2020-2031 skal der udpeges nye graveområder i Roskilde Kommune. Kommunens svar siger nej tak til flere udlægninger, før regionen arbejder med en landsdækkende indsats for hele Danmarks råstofressourcer.

"Vi ønsker at undgå et overforbrug på kommunens råstofressourcer. Derfor er der brug en landsdækkende strategi for brug af materialer på en bæredygtig måde i byggebranchen" siger Karim Friis Arfaoui, formand for Klima- og Miljøudvalget

Det skønnes i oplægget til råstofplanen, at de udpegede graveområder i Roskilde Regionale Graveområde allerede vil være tømt efter 8 år. Derfor er regionsrådets udspil at udpege nye graveområder i Roskilde Kommune.

"Den intensive råstofgravning fylder allerede meget i landskabet i Roskilde Kommune, så vores svar til regionens oplæg til råstofplanen er, at vi ønsker færre udgravninger hos os og ikke flere.
Roskilde Kommune leverer idag for 50-60 % af råstofindvindingen i Region Sjælland. Vi mener derfor, at vi allerede har bidraget mere end rigeligt til at løse Sjællands råstofudfordringer. Samtidig mener vi ikke, at det er forsvarligt, at regionen overvejer at udpege nye graveområder her. Det vil simpelthen belaste borgerne og naturen for meget", siger Karim Friis Arfaoui.

Kommunens svar til oplægget er, at regionen i stedet skal fokusere på at kortlægge råstofplanlægningen I en landsdækkende strategi, der indeholder et overblik over landets restressourcer til lands og til havs. En national strategi som har et langvarigt og strategisk sigte på bæredygtigt forbrug og produktion af anlægs- og byggematerialer.  

"Det handler også for kommunen om at sikre en langsigtet forsyningssikkerhed, så vi undgår, at alle råstoffer omkring Roskilde er helt væk inden for de næste årtier", siger formanden for Klima- og Miljøudvalget.

Fakta
Roskilde Kommunes høringssvar til debatoplægget om Region Sjællands Råstofplan 2020-2031 skal endeligt godkendes i byrådet den 11. marts.

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Plan og Udvikling
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 05. Marts 2019

Senest opdateret:

05. Marts 2019