You are here

Netværk skal få udsatte unge i job

Af Lise Hammershøj, Kommunikation
Selv om kommunerne bruger mange kræfter på at hjælpe udsatte unge i job og uddannelse, lykkes det typisk kun for ca. 30 % af de unge at komme videre. Et nyt koncept vender indsatsen på hovedet og har som mål at hjælpe 75 % i job eller uddannelse.

I det ambitiøse beskæftigelsesprojekt, NExTWORK, udviklet af Rockwool Fonden i samarbejde med Roskilde Kommune, er beskæftigelsesindsatsen vendt på hovedet – med virksomhederne som aktive medspillere:

-          Normalt møder de unge op med hatten i hånden ude i en virksomhed, men her gør vi det omvendt. Virksomhederne skal præsentere sig overfor de unge, som herefter vælger den mest attraktive som praktiksted, forklarer Bent Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget i Roskilde Kommune.

De unge og virksomhederne netværker med hinanden for at finde et godt match. På den måde bliver det de unges interesser og den personlige kemi mellem den unge og virksomheden, der afgør valget af praktiksted. Den omvendte tilgang betyder, at de unge fra starten mærker, de har en værdi frem for at opleve sig som en byrde, der skal være taknemmelig for virksomhedens interesse. Det ændrer dog ikke ved, at der stilles krav til de unge, for de bliver taget seriøst og er en del af virksomheden:

-          Virksomhederne har en mere aktiv rolle, end de plejer at have. Og vi ser jo, at det har større vægt blandt de unge, når virksomhederne siger noget om mødetider, end når ”kommunen” gør det. Derfor er det afgørende, at virksomhederne er gået så positivt ind i projektet, udtaler Jakob Klitgaard Bojsen, næstformand for Beskæftigelses- og Socialudvalget i Roskilde Kommune.

75 % skal i job eller uddannelse
Ambitionerne er meget høje. Målet er, at 75 % af de unge skal videre i enten job eller uddannelse. I dag kommer kun omkring 33 % typisk i job/uddannelse med de traditionelle beskæftigelsestilbud.

NExTWORK indsatsen skal de kommende to år afprøves i et pilotprojekt med deltagelse af mere end 120 unge og ca. 60 virksomheder:
-          Når man ser på de mest udsatte ledige mangler vi helt konkret evidensbaseret viden om, hvordan man bedst muligt får dem i job eller uddannelse, både i Danmark og internationalt. Vi vil med dette projekt skabe muligheden for at finde ud af, hvad der virker i en indsats overfor udsatte unge, som giver dem evnen til at skabe deres eget liv, så de er mere robuste, når de går videre i uddannelse eller job” siger Helene Bie Lilleør, Interventionschef fra Rockwool Fonden.

8 % uden uddannelse eller job
I Danmark er omkring 8 % af en ungdomsårgang hverken under uddannelse eller i job. En del af de unge har sociale, personlige og psykiske problemer, der gør det svært for dem at komme ud af ledigheden:
-          Vi skal hele tiden arbejde på at blive bedre til at hjælpe vores udsatte unge videre i uddannelse eller job. Det er unge med hele livet foran sig, og de har ret til et aktivt og meningsfuldt voksenliv. Det sidste, vi må gøre, er at opgive. Derfor er det her projekt så vigtigt, siger Bent Jørgensen fra Roskilde Kommune.

Et andet vigtigt mål er at sænke antallet af unge, der dropper ud af uddannelse eller job og kommer tilbage på offentlig forsørgelse. Om det siger Jakob Klitgaard Bojsen fra Roskilde Kommune:
-          Vi ser rigtig mange gengangere i vores beskæftigelsestilbud. De unge kommer kortvarigt i gang med noget, men dropper ud og kommer retur. Derfor er målet om at få halveret gengangerne meget relevant – både for de unge og for kommunernes økonomi.

Win-win for virksomhederne og de unge
-          Virksomhederne i projektet får mulighed for gennem netværket at bruge hinanden til at løfte de unge videre i uddannelse og job, og de får ny viden og erfaring i arbejdet med at støtte og udvikle en udsat medarbejder.  Virksomhederne bliver med deres oplevelser og erfaringer derfor en slags rollemodeller for andre lokale virksomheder i Roskilde, fortæller programleder Ulrik Lund-Sørensen fra Rockwool Fondens Interventionsenhed.

Der er p.t. 20 virksomheder i netværket, som bidrager ved at åbne deres virksomhed for en ung og tilbyde virksomhedspraktik. Virksomhederne mødes i netværksgrupper og deler deres fælles erfaringer. Dermed er de med til at skabe muligheder for en gruppe af unge, som ellers har svært ved at finde en uddannelse og et sikkert fodfæste på arbejdsmarkedet. Interesserede virksomheder er velkomne til at henvende sig.

Forskningsprojekt
Det er Rockwool Fondens Interventionsenhed, der støtter udvikling og afprøvning af NExTWORK indsatsen. Interventionsenheden arbejder med at udvikle nyskabende løsninger på konkrete samfundsmæssige udfordringer. NExTWORK gennemføres som et interventions- og forskningsprojekt og som en del af pilotprojektet i Roskilde vil der gennemføres en forskningsevaluering der dokumenterer virkningen af NExTWORK indsatsen.

De første resultater af forskningsprojektet forventes at foreligge i 2019.

Dato: 05. Oktober 2016

Senest opdateret:

11. Marts 2019

Kommentarer

Døråbner?

Hvordan sikrer I at virksomhederne vil deltage, og hvem sparker dørene op?

SV: Døråbner?

Hej Eva
Tak for dit spørgsmål.
NExTWORK har ansat virksomhedskonsulenter, der målrettet arbejder på at skabe kontakt til mange forskellige typer af virksomheder i Roskilde og omegn. Konsulenterne møder bl.a. virksomheder til såkaldte kaffemøder, ligesom virksomhederne inviteres til det månedlige matchevent i NExTWORK. Her mødes virksomheder og unge og taler værdier og forudsætninger for, hvad et godt arbejde er, og finder herigennem det gode match mellem ung og virksomhed.
Vores erfaring er, at virksomhederne generelt er positive og nysgerrige overfor det statusskifte, der ligger i, at det er de unge, der vælger virksomhederne og ikke omvendt.
Flere virksomheder fortæller også, at de oplever, at det giver virksomheden noget tilbage at have en ung i praktik, og det at mødes med andre virksomheder giver en unik mulig for at dele erfaringer og netværke med andre lokale virksomhederne.
Heldigvis oplever vi generelt, at virksomhederne i Roskilde Kommune gerne vil hjælpe de unge på vej.

Mvh. Lise Hammershøj/Social, Job & sundhed