You are here

Nu har fuglene også opdaget det

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
 • Himmelsoeen

  Fotograf: Erik Mandrup Jacobsen, Orbicon

  Den ryddede ø

 • Himmelsoeen

  Fotograf: Erik Mandrup Jacobsen, Orbicon

  Rugende sølvmåge og fjordterner

 • Himmelsoeen

  Fotograf: Erik Mandrup Jacobsen, Orbicon

  Fjordterner

Sidste år fjernede kommunen træerne på den største af øerne i Himmelsøen ved Darup. Det skete for at forbedre vilkårene for de fugle, som ruger deres æg ud på jorden. Nu har fuglene også opdaget den nye yngleplads, og det vrimler med fjordterner, strandskader, sølvmåger og den lille præstekrave.

Biolog Erik Mandrup Jacobsen fra firmaet Orbicon har for Roskilde Kommune observeret fjordterner på den ryddede ø i Himmelsøen. Der sad 10 fugle på øens nordligste ende og udviste tydelig yngleadfærd. Nogle parrede sig, fuglene kaldte, forærede hinanden fisk, og mindst 3 fugle lå på rede og rugede.

Erik Mandrup har også registreret ynglende strandskade, lille præstekrave (som ikke nogen almindelig ynglefugl herhjemme) og ca. 60 par sølvmåger.

Alle fuglene er set på den ryddede ø, som nu er optimal for de jordrugende fugle, som foretrækker lav vegetation og store åbne flader uden træer.

Der er ikke fjernet træer på de to mindre øer, da bl.a. ynglende nattergale holder til der.

Fakta

Himmelsøen benyttes af både rastende og ynglende fugle. Øerne ligger isoleret, og det er med til at øge fuglenes succes med at yngle, da de kan udruge deres æg uden at blive forstyrret af bl.a. ræve og mennesker.

I 2017 blev der lavet fugletællinger ved Himmelsøen. Der blev registreret 56 arter af rastende og ynglende fugle, hvoraf 11 var ynglende vadefugle.

De rastende og ynglende fugle bliver forstyrret, hvis man kommer for tæt på øerne. Det er derfor ikke tilladt at færdes på øerne.

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Veje og Grønne områder
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 16. Maj 2019

Senest opdateret:

16. Maj 2019