You are here

Nu kommer ejendomsskattebilletten for 2020

Af Carina Deschler, Kommunikation
Alle grundejere modtager nu deres ejendomsskattebilletter for 2020 - selve opkrævningen følger i midten af december.

Ejendomsskatterne er fordelt på to rater:

  • 1. rate forfalder 1. januar med betalingsfrist 8. januar 2020
  • 2. rate forfalder 1. juli med betalingsfrist 8. juli 2020

Grundskyldspromillen hæves i 2020

Særligt for ejendomsskattebilletten denne gang er, at grundskyldspromillen er hævet til 25,69 % fra 24,31. Byrådet har besluttet at hæve grundskyldspromillen som led i budget 2020-23, for at stabilisere kommunens økonomi efter nogle år, som har tæret på likviditeten.
Det betyder, at ordningen med indefrysning af stigning af grundskyld kommer til at omfatte 13.500 ejendomme mere end da ordningen blev indført i 2018. Der er altså en del boligejere, som ikke tidligere har fået indefrosset grundskyld, som denne gang skal stifte bekendtskab med ordningen for første gang.

Ikke tilmeldt betalingsservice

Er betalingen ikke tilmeldt betalingsservice, bliver der sendt indbetalingskort til én af ejernes digitale postkasse ca. 14 dage før forfald for hver rate.

Det er også muligt at betale ejendomsskat på roskilde.dk/betaling.

Er du fritaget digital post, sendes ejendomsskattebilletten som brev med PostNord, og bilaget vil være på bagsiden af ejendomsskattebilletten.

Andre beløb

Der kan være andre beløb på ejendomsskattebilletten ud over ejendomsskatterne. Dem kan du læse mere om på det bilag, som sendes sammen med ejendomsskattebilletten eller her på siden om ”Krav ud over ejendomsskat på skattebilletten”

Har du spørgsmål til din ejendomsskattebillet, så kan du læse mere på roskilde.dk/ejendomsskat eller du kan ringe til Roskilde Kommune på 46 31 30 00.
 

Indefrysningsordningen kort fortalt

Har du fået indefrosset en del af din grundskyld, så betyder det, at du ikke skal betale stigningen nu. I stedet har du fået indefrosset det, som svarer til stigningen i din grundskyld for hele 2020. Indefrysningen er derfor trukket fra i din opkrævning.

Du kan ikke fravælge indefrysningen eller vælge at indfri lånet i perioden.

Sælger du din ejendom i 2020, skal det indefrosne beløb betales tilbage. I det tilfælde modtager du automatisk opkrævningen fra Roskilde Kommune.

Du får årligt en opgørelse, som viser det samlede indefrosne beløb.

Ordningen blev indført af Folketinget som obligatorisk og rentefri i perioden 2018-2020, og bliver frivillig fra 2021, hvor du så kan vælge at indfri eller lade ordningen fortsætte med rentetilskrivning.

Er du i tvivl om, hvor vidt din ejendom er omfattet eller i tvivl om reglerne, kan du få information om ordningen på Skatteministeriets hjemmeside her.

Skatteministeren har dog for nylig meldt ud, at de nye boligskatteregler udskydes i 3 år. Hvad det får af konsekvenser for indefrysningsordningen ved vi endnu ikke med sikkerhed, men du kan læse skatteministeriets udmelding her

Dato: 28. November 2019

Senest opdateret:

29. November 2019