You are here

Ny aftale skal udvikle samarbejdet mellem skoler og klubber

Af Holger Petersen, Skole og Børn
  • Claus Larsen og Simon Kollerup underskriver aftalen

    Formand for Skole- og Børneudvalget Claus Larsen (t.v.) og formand for Ungdomsringen Simon Kollerup.

Roskilde Kommune og Ungdomsringen har underskrevet en aftale, som skal udvikle ny praksis for ledelse og samarbejde

Formand for Skole- og Børneudvalget Claus Larsen og formand for Ungdomsringen Simon Kollerup har underskrevet en aftale om et fælles projekt, der skal udvikle samarbejdet mellem skoler og klubber efter skolereformen. Landsforeningen Ungdomsringen er en paraplyorganisation for fritids- og ungdomsklubber i Danmark.

Udviklings- og forskningsprojektet har som sin primære målsætning at undersøge, hvordan samarbejde mellem klubber og folkeskoler kan udvikles. Projektets styrende spørgsmål er, hvilken ny, konkret ledelsespraksis og hvilket strategisk sprog, der kan styrke samarbejdet mellem klubområdet og folkeskolen i Roskilde Kommune – med fokus på at skabe inkluderende og motiverende læringsmiljøer?

Spørgsmålet besvares gennem fire spor:

Spor 1 – Udvikling af fælles ny ledelsespraksis, bl.a. ved at afprøve nye konkrete ledelsesinitiativer.
Spor 2 - Der gennemføres en ungeundersøgelse ved hjælp af spørgeskemaer og en række kvalitative interviews. Formålet er at få børnenes og de unges perspektiv på folkeskolereformen i Roskilde Kommune.
Spor 3 – Sparring og reflekterende teams. Skoleleder og Klubleder danner makkerpar om et next practice projekt, som har afsæt i en projektramme og en refleksionsguide.
Spor 4 - To til tre gange i projektperioden inviteres samtlige skoleledere og øvrige ledere på klubområdet ind til seancer, hvor der reflekteres over projektets erfaringer, og hvor deltagerne får nye teoretiske og empiriske input fra Ungdomsringen og partnere i CBS.

Hver leder får desuden 4-6 sparringssamtaler. Lederudviklingsprojekterne indgår i et forskningsforløb i samarbejde med CBS.

Dato: 28. Marts 2017

Senest opdateret:

18. Marts 2019