You are here

Ny svømmehal åbner efteråret 2019 – men byggeriet har også udfordringer
Af Carina Deschler, Kommunikation
Roskilde Kommune er godt i gang med at bygge en ny svømmehal, som vil mere end fordoble vandkapaciteten i kommunen. Kultur- og Idrætsudvalget blev orienteret om status på byggeriet på udvalgsmødet onsdag.

Status, er, at de mest komplicerede dele af byggeriet er godt i mål. Ombygningen af den eksisterende svømmehal er færdig og mangler kun at blive bygget sammen med tilbygningerne, når de er klar. Ombygningen af de tidligere omklædningsrum blev indviet af festivalgæsterne i 2018. Færdigt er også alt gravearbejde og støbning af kælder. Byggeriet af de nye faciliteter som 50 meter bassin, familieomklædning, foyer, cafe og yderligere vandbehandlingsanlæg skrider fremad.

- Vi er nået langt – men er stadig langt fra mål. Byggeriet af den nye svømmehal er et rigtigt stort og meget kompliceret byggeri, som der er meget stor interesse for. I dag er vi i Kultur og Idrætsudvalget blevet orienteret om, hvor langt byggeriet er, og hvad for nogle udfordringer vi står overfor i den sidste del af byggeriet, siger formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Claus Larsen.

Der har været en del udfordringer undervejs i byggefasen. Der er blandt andet fundet asbest i det gamle byggeri, som skal registreres og håndteres korrekt, og det er tidskrævende. Enkelte bygningsdele har vist sig at være i dårlig stand end antaget, og har derfor skullet udskiftes og renoveres. Desuden har der været nogle fejl og mangler i projektmaterialet, tilføjelser sent i forløbet og delleverancer som ikke blev godkendt. Alt sammen ting som har forsinket byggeriet og som sætter budgettet under pres. Status er nu, at der er knap 5 mio. kr. tilbage til uforudsete udgifter i forbindelse med byggeriet. 

- Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi kan åbne for den nye svømmehal til efteråret. Det har foreninger, skoler og øvrige badegæster efterhånden ventet længe på. Men skal vi holde planen, så skal mængden af uforudsete omkostninger og tilpasninger bringes kraftigt ned. Det bliver ikke nemt, men det er muligt, og vi arbejder målrettet på det, slutter Claus Larsen.

 

Stadig færdig til efteråret

Da første spadestik blev taget i maj 2017, var planen, at svømmehallen ville stå færdig i starten af 2019. Men en række forhold har sat tidsplanen under pres allerede tidligt i forløbet, og det blev derfor meldt ud i august 2018, at byggeriet vil blive forsinket med otte måneder, og indvielsen derfor var udskudt til efteråret 2019.

Rådgiver har sat en ekstra medarbejder på opgaven, og det samme har kommunen for at undgå yderligere forsinkelser.

Projektet arbejder stadig efter den reviderede arbejdstidsplan fra august 2018 med åbning i efteråret 2019. Efter afleveringen skal der være tid til at færdiggøre de sidste detaljer indvendig samt teste en række forhold inden de nye dele af svømmehallen kan åbnes for badegæster. Det samlede budget er med seneste ekstra bevilling af driftsmidlerne i efteråret 2018 på 154,3 mio. kr.

Dato: 16. Januar 2019

Senest opdateret:

17. Januar 2019