You are here

Ny vej fra Osvej til A6 i Jyllinge

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Trafikafviklingen i det nordlige Jyllinge har fået et stort løft med en vej fra Osvej til A6. Det er en forlængelse af Bromarken til Møllevej, som nu er koblet til A6/Frederiksborgvej.

Med indvielsen er projektet ikke helt i mål, da det er planen også at skabe et vejkryds mellem Møllevej, Gulddyssevej og Frederiksborgvej, så man kommer til og fra A6 på en ordentlig måde. Status på det lysregulerede kryds er, at forhåndsgodkendelsen er i hus fra Vejdirektoratet, pengene er i budgettet og kommunen gør klar til at sende opgaven med det nye kryds i udbud, så det bliver klar i 2020.

Bromarken er også blevet anlagt, fordi der er et helt nyt boligområde på vej i det nordlige Jyllinge. Lokalplanområdet – som vejen er en del af - udgør et areal på ca. 27 ha og giver mulighed for i alt ca. 217 boliger, heraf 106 parcelhuse og 111 rækkehuse.

På begge sider af den nye vej er der en cykel-gangsti, og ud for boligområderne er der støjvolde.

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Veje og Grønne områder
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 04. September 2019

Senest opdateret:

04. September 2019