You are here

Ny vej til uddannelse og job for unge

Af Johanne Breum Jacobsen, Social, Job & Sundhed
Selv om der findes over 800 forskellige uddannelser, er der rigtig mange unge, som hverken tager en uddannelse eller har et job. Det skal den Forberedende Grunduddannelse lave om på.

På landsplan står næsten 50.000 unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse eller et job og er heller ikke i gang med at uddanne sig. Den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), som åbner dørene i august 2019, skal bane vejen for, at flere unge kommer i uddannelse og beskæftigelse. Målet er nemlig at sikre de unge tilstrækkelig faglig og personlig opkvalificering til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller påtage sig et job efterfølgende.

FGU-institutionen i lokalområdet bliver etableret i et samarbejde mellem fem kommuner: Høje-Taastrup, Greve, Lejre, Roskilde og Solrød Kommuner. Der kommer en skole i hver kommune, mens hovedsædet placeres i Høje-Taastrup Kommune.

Stor og vigtig opgave

Bestyrelsen mødtes for første gang i fredags, hvor Jette Henning, byrådsmedlem og formand for Skole- og Børneudvalget i Roskilde Kommune, blev valgt som formand for den nye FGU-institution. Morten Dahlin, byrådsmedlem og formand for Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget i Greve Kommune, blev valgt som næstformand.

Formand for bestyrelsen, Jette Henning, der også er formand for Skole- og Børneudvalget i Roskilde Kommune siger:

-   Vi havde et godt og konstruktivt møde i bestyrelsen, og jeg ser meget frem til det videre samarbejde. Det er en stor og vigtig opgave, der ligger foran os med oprettelsen af en helt ny uddannelse. Vi er alle meget optaget af at skabe et godt og vedkomne uddannelsestilbud for de af vores unge, som har sværest ved at finde fodfæste i uddannelse og beskæftigelse.

Bestyrelsen for den lokale FGU består af 12 medlemmer. Foruden et medlem fra hvert byråd sidder der repræsentanter fra arbejdsgivere og fagbevægelsen, erhvervsskolesektoren samt medarbejdere.

Kvalificerer til ungdomsuddannelse

Den nye grunduddannelse, FGU, erstatter en række nuværende uddannelser og henvender sig til unge under 25 år, der hverken har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og som heller ikke har et job. Der etableres i alt 27 FGU-institutioner med i alt 88 skoler i landet.

Den nye Forberedende Grunduddannelse skal primært klæde de unge på til at gå videre på en erhvervsuddannelse. Men uddannelsen kan også kvalificere eleven til at gå videre på HF og andre gymnasiale uddannelser eller give dem et bedre fundament for ufaglært beskæftigelse. Grunduddannelsen består af tre uddannelsesspor: Almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse.

FAKTA

Den nye uddannelse oprettes som led i reformen "Aftale om bedre veje til uddannelse og job".

Bestyrelsen for FGU-institutionen i Høje-Taastrup, Greve, Lejre, Roskilde og Solrød kommuner:

 • Jette Henning, formand, Roskilde Kommune
 • Morten Dahlin, næstformand, Greve Kommune
 • Thomas Bisgaard, Lejre Kommune
 • Steffen Mølgaard Jensen, Høje-Taastrup Kommune
 • Ivar Haugaard-Hansen, Solrød Kommune
 • Henrik Tonnesen, formand, Fødevareforbundet NNF Sjælland og Øerne
 • Ole Holtse Olsen, formand og daglig leder, 3F Roskildeegnen
 • Niels Carsten Hansen, direktør, Klingenberg
 • Michael Brandt, adm. direktør i FORS
 • Jesper Østrup, direktør, Roskilde Tekniske Skole
 • Torben Grell, faglærer Base 4000 Roskilde Produktionsskole
 • Keith Grundy, lærer og medarbejderrepræsentant, VUC Roskilde
Dato: 06. November 2018

Senest opdateret:

18. Marts 2019