You are here

Nydanske kvinder på kontanthjælp skal på arbejdsmarkedet

Af Lise Hammershøj, Social, Job & Sundhed
En særlig indsats for nydanske kvinder på kontanthjælp, som af forskellige årsager ikke er meldt klar til at tage et job, skydes snart i gang. Ideen til projektet er hentet fra Odense.

Det er Beskæftigelses- og Socialudvalget i Roskilde Kommune, der har besluttet at sætte gang i projektet. Roskilde Jobcenter har nemlig 76 kvinder mellem 30-50 år som er på kontanthjælp, hvoraf mange er sygemeldte. I den nærmeste fremtid vil en række fagligt kvalificerede eksperter vurdere kvindernes arbejdsevner for at fastslå, hvor mange der er for syge til at arbejde, og hvor mange der med støtte og hjælp kan få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget, Bent Jørgensen, siger:
- Vi må ikke opgive den her gruppe borgere. Resultatet fra Odense taler sit tydelige sprog, og vi vil gerne undgå at stigmatisere kvinderne og på sigt få dem i ordinære jobs. Derfor har vi besluttet at gennemgå sagerne igen og se, om vi kan opnå de samme resultater, som de har fået i Odense.

Bent Jørgensen understreger dog, at initiativet ikke handler om at tvinge syge mennesker i arbejde:
- Hvis borgerne er for syge til at arbejde, så accepterer vi selvfølgelig det. Men vi ved, at med den rette indsats, så kan mange blive hjulpet tættere på arbejdsmarkedet. Og det er det, der er ambitionen.

Odense Kommune havde i 2016 stor succes med sit projekt. Her gennemgik man 30 sager og fandt frem til, at kun 10 % af de nydanske kvinder ikke var i stand til at påtage sig en form for arbejde. Resten kunne med fordel knyttes til arbejdsmarkedet med den rette støtte. Resultatet viste også, at i de fleste tilfælde skyldtes kvindernes fravær fra arbejdsmarkedet dårlige sprogkundskaber, lav motivation, og at de kom fra et familiemønster, hvor kvinder typisk ikke er på arbejdsmarkedet.

Fakta

  • I alt er 76 kvinder mellem 30-50 år i målgruppen for projektet. En del af dem er sygemeldte.
  • Projektet afsluttes med udgangen af 2017, og erfaringerne vil blive anvendt overfor andre grupper af kontanthjælpsmodtagere.
Dato: 13. Januar 2017

Senest opdateret:

11. Marts 2019