You are here

Overgang til SFO og klub bliver 1. juni

Af Holger Petersen, Kommunikation, Skole og Børn
Roskilde Byråd har på et ekstraordinært møde besluttet, at både overgangen fra børnehave til SFO og fra SFO til klub rykkes til 1 juni i år

Normalt er skiftedagen fra børnehave til SFO og fra SFO til klub den 1. maj. Men meget er ikke normalt på grund af coronakrisen. Det gælder også skiftet, der nu kommer til at ske til 1. juni. Det har byrådet netop besluttet.

- Med overgangen fra børnehave til SFO den 1. juni, forlader omkring 780 børn deres børnehaver og giver plads til nye børn, der venter på at begynde i dagtilbud. Det er et skifte, der skal ske for, at der også kan blive plads til nye dagpleje- og vuggestuebørn. Når det er sagt, så skal overgangene selvfølgelig foregå på en måde, så børn og forældre oplever, at de bliver taget godt imod, ligesom vi stadig skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer, siger formand for Skole- og Børneudvalget Jette Henning.

Samtidig er der også omkring 980 børn, der har fået udsat deres klubstart til 1. juni.

Byrådsmødet foregik via Skype og kan ses på kommunens hjemmeside roskilde.dk. Under debatten blev der fremsat flere forslag til protokolbemærkninger. Beslutningen om, at børnene skifter fra børnehave til SFO 1. juni blev suppleret af en protokolbemærkning fremsat af Jette Henning, som der var flertal for. Den siger:

"Byrådet bemærker, at der i forbindelse med opstart for de nye SFO-børn lokalt skal findes løsninger, der sikrer trygge pædagogiske rammer for de nye børn, som gør det muligt for forældrene i fornøden omfang at deltage i indkøringen af børnene. Ud over de allerede gennemførte overgangsforløb mellem dagtilbud og SFO gives der mulighed for besøgsdage for børn og forældre uden for skolens normale åbningstid inden 1. Juni. Ovenstående gennemføres inden for sundhedsmyndighedernes retningslinjer."

- Det er vigtigt at børnene får en god overgang fra børnehave til SFO, og her er indkøringen inden sommerferien en væsentlig del. Vi er i en særlig situation på grund af corona, men jeg er helt tryg ved, at de dygtige medarbejdere i skoler og SFO vil sørge for en god indkøring for børnene, som samtidig er sundhedsmæssigt forsvarlig, siger borgmester Tomas Breddam.

For tilflyttere med børn, der skulle være begyndt i SFO den 1. maj, har Skole- og Børneudvalget allerede besluttet, at de efter lokal aftale kan begynde indkøring i SFO tidligere end 1. juni. Det er også besluttet, at forældre med børn, der venter på at begynde i dagtilbud, har en mulighed for gradvist at begynde i dagtilbuddet i løbet maj og frem til 1. juni, i takt med at der er kapacitet til det. Der vil dog være lokale variationer i modtagelsen af børnene, da Sundhedsstyrelsens retningslinjer fortsat skal kunne overholdes i alle dagtilbud.

Dato: 14. Maj 2020

Senest opdateret:

14. Maj 2020