You are here

P-huset er klar til ryk ind

Af Carina Deschler, Kommunikation
Forbedringer i det nye p-hus på Sortebrødre Plads er på plads.

Det nye p-hus er nu i drift efter en indkøringsfase på nogle måneder, hvor p-huset er gjort mere brugervenligt.

Indkørselsforholdene er blandt andet forbedret, skiltningen er kommet på plads, der er kommet reflekterende kantafmærkning ved ramperne og forhøjningerne i overgangen mellem rampe og parkeringsdæk er slebet ned, så man ikke skraber mod bunden, for at nævne nogle af de tiltag, som har fået størst opmærksomhed. I et stort byggeri i den størrelsesorden er det helt almindeligt, at der skal udbedres en række fejl og mangler i forbindelse med overdragelsen af byggeriet, ligesom der må forventes at være nogle ting i forbindelse med 1 og 5 års gennemgang.

Roskilde Kommune har ikke skullet have penge op af kassen til forbedringerne, da tilpasninger er dækket indenfor anlægsbudgettet og af entreprenøren.

Pladsen foran p-huset er også færdig og sætter nu punktum for første etape på omdannelsen af Sortebrødre Plads.

Anden etape bliver en endnu mere iøjnefaldende omdannelse af Sortebrødre Plads fra parkering til et markant slutpunkt på Kulturstrøget med plads til boliger og butikker. Inden etapen for alvor kan komme i gang skal de sidste aftaler på plads, arealet skal byggemodnes og en ny lokalplan skal vedtages. Når det er på plads udbydes byggegrundene i det nye år.

Du kan følge udviklingen på Sortebrødre Plads her

Dato: 20. November 2018

Senest opdateret:

18. Marts 2019