You are here

Pårørende er vigtige samarbejdspartnere

Af Lise Hammershøj, Social, Job & sundhed
Borgeren er selvfølgelig i centrum, men familie og nære venner er centrale personer i borgerens liv. Roskilde Kommunes nye pårørendepolitik skal sikre, at de pårørende bliver hørt og inddraget.

Når ens forældre får brug for hjemmehjælp for at kunne klare hverdagen, er det vigtigt, at man som pårørende inddrages aktivt i overvejelserne om, hvilken pleje eller hjælp, der er brug for. Det gælder også, hvis et ungt menneske med hjerneskade skal flytte i et botilbud. Børn, forældre, søskende og nære venner kender borgeren bedst og vil ofte være den røde tråd i borgerens liv:

- De pårørende er vigtige samarbejdspartnere i vores opgave med at skabe en så god livskvalitet og trivsel for borgeren som muligt. Familie og venner kan bidrage med viden om, hvad der er godt og mindre godt for den pågældende. Derfor er det også vigtigt, at vi støtter de pårørende, som af gode grunde selv er berørte af situationen, fortæller Bent Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget om baggrunden for den nye pårørendepolitik.

Både familie og venner er pårørende

Pårørendepolitikken skal favne bredt, for kredsen af pårørende er stor. Samtidig kan de pårørende have mange forskellige relationer til borgeren. I denne sammenhæng er pårørende ikke kun familie, altså ægtefælle, børn, søskende og forældre. Det kan også være venner, naboer eller kollegaer. Det vigtige er, at relationen til borgeren er tæt:

- Med pårørendepolitikken sikrer vi, at alle pårørende får de samme muligheder for at blive inddraget. Det skal ikke være afhængig af det enkelte plejetilbud. På den måde, skal de pårørende og borgerne se pårørendepolitikken som en garanti for at blive hørt, forklarer Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og omsorgsudvalget.

Inddragelse af lokale foreninger og råd

Udviklingen af pårørendepolitikken har været i gang de seneste otte måneder. Inddragelsen af kommunens foreninger og råd har tydeliggjort for alle parter, hvor mange forskellige slags pårørende der findes. Det er naturligt nok, for der er mange forskellige borgere, der er forskellige steder i livet, som har behov for pleje, fx barn, ung, voksen eller ældre, ligesom typen af handicap, psykisk problem, sygdom og funktionsnedsættelse også er forskelligt. Men nu har de pårørende, uanset hvem de er pårørende til, fået en sikkerhed for, at kommunen oplever dem som en vigtig og relevant samarbejdspartner:

- De pårørende er ikke kun vigtige i opstartsfasen, når vi begynder plejen. Det skal være ligeså naturligt at inddrage de pårørende i fx udviklingen af tilbud, som det er at inddrage borgeren selv. Når det er sagt, så er præmissen altid, at det sker med borgerens accept og ønske, slutter Bent Jørgensen fra Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Læs pårørendepolitikken

BAGGRUND

  • I forbindelse med budgetforliget for 2017 blev det aftalt at udarbejde en pårørendepolitik for Roskilde Kommune. Pårørendepolitikken er udarbejdet på baggrund af en proces med inddragelse af relevante foreninger og råd.
  • I november ’16 blev der afholdt en temaeftermiddag om pårørendesamarbejde. Her deltog en række repræsentanter fra Handicaprådet, Ældrerådet og de to politiske udvalg Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget. Alle kom med input til politikken.
  • I marts 2017 blev der holdt et dialogmøde i Byens Hus med deltagelse af repræsentanter fra en række lokale pårørende- og patientforeninger, bruger- pårørenderåd m.fl.
  • Pårørendepolitikken er vedtaget 14. juni 2017 af Roskilde Byråd.

(Billedet er et modelfoto)

Dato: 20. Juni 2017

Senest opdateret:

18. Marts 2019