You are here

Pårørende til demensramte får frirum

Af Søren Schaadt Larsen, Social, Job & Sundhed
Det er hårdt at være pårørende til en dement; det kan blandt andet føre til social isolation. For at aflaste de pårørende har kommunen siden september 2016 kørt en forsøgsordning, hvor de pårørende bliver aflastet i eget hjem – en ordning, som nu bliver permanent.

Det kan være svært at finde tid til at gå til sport, komme til frisøren eller sociale arrangementer, når man er pårørende til en demensramt. De har derfor hårdt brug for aflastning, og efter en vellykket forsøgsperiode, fortsætter Roskilde Kommune fra 2018 en ordning, hvor kommunen sender en person ud i hjemmet, som kan aflaste den pårørende:

- Pårørende til borgere med demens bliver nemt isolerede. De bruger meget tid sammen med deres nærmeste, hvilket betyder, det kan være svært at komme af sted til aktiviteter uden for hjemmet, forklarer Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Roskilde Kommune fik i 2016 200.000 kroner fra Sundhedsstyrelsen til projektet: ”Aflastning af pårørende til demente i eget hjem”. Formålet var at give den pårørende mulighed for at have aktiviteter udenfor hjemmet, mens den demensramte selv fik mulighed for at gøre, hvad han/hun havde lyst til:

- Forsøgsordningen har været en succes, fordi de pårørende har haft mulighed for at holde deres sociale liv ved lige et par gange hver måned. Langt størstedelen af deltagerne i forsøget har fået mere fleksibilitet i hverdagen, og derfor vælger vi også at gøre ordningen permanent, siger Morten Gjerskov.

242 gange har de 24 pårørende i forsøgsperioden gjort brug af tilbuddet. I en opfølgende spørgeskemaundersøgelse gav 88 % udtryk for at være tilfredse med tilbuddet, som gav mulighed for at blive aflastet otte timer hver måned. Undersøgelsen blandt deltagerne viser, at 75 % er blevet aflastet i hverdagen, mens 88 % mener, det har givet dem fleksibilitet i hverdagen.

Sundheds- og Omsorgsudvalget gør ordningen permanent fra 2018 og sørger samtidig for at videreudvikle den i samarbejde med de pårørende og de demensramte borgere.

FAKTA:

  • Der eksisterer allerede en finansieringsramme til projektet, eftersom Sundheds- og Omsorgsudvalget i januar 2017 afsatte 400.000 kr. til aflastningstilbud i hjemmet for pårørende til borgere med demens i forbindelse med udmøntningen af budget 2017.
  • Allerede i dag har Roskilde Kommune både demenskoordinatorer, lokale demensvejledere og konsulenter med særlig viden om fx pårørende. Desuden er kommunen medlem af Demensalliancen med henblik på at blive certificeret som demensvenlig kommune.
  • I oktober fik Roskilde Kommune bevilliget 530.000 til at løfte kompetencerne hos medarbejdere, som arbejder hos hjemmeboende borgere med demens.
Dato: 07. December 2017

Senest opdateret:

18. Marts 2019