You are here

Plastsortering skal gå hurtigere

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Klima- og Miljøudvalget mener, at et forsøg med husstandsindsamling af plast skal i gang allerede i første halvår 2020. Tidspunktet for, hvornår alle husstande skal sortere plast, skal også besluttes næste år

"Genanvendelse af plast fra husstande er lige nu et svært område at arbejde med. Det skyldes både, at mange forskellige slags plast skal sorteres, for at de kan genanvendes, og at der mangler anlæg i Danmark, der kan aftage og sortere plasten.
Derfor er den reelle genanvendelse af plast kun på ca. 30%, og der er langt igen, til vi har en acceptabel genanvendelsesgrad.
Udgangspunktet for at forøge genanvendelsesgraden er dog, at alle kommuner bidrager, så den samlede plastmængde fra affald tidobles, og der dermed skabes et grundlag for et økonomisk, rentabelt, dansk plastsorteringsanlæg", forklarer formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui.

"Samtidig taler jeg med rigtigt mange borgere, som gerne vil sortere plast nu, så vi bidrager og skubber på udviklingen."

"Nu går borgerne og kommunen forrest med sortering af plast, men vi skal naturligvis have alle dele af samfundet med. Derfor glæder jeg mig meget til at læse regeringens kommende nye affalds- og ressourcestrategi, så eksempelvis også de store supermarkeder gør mere for, at deres emballage nemt kan sorteres i de forskellige typer plast, der findes", siger Karim Friis Arfaoui.

Fakta
Der findes tusindvis af forskellige typer plast, men der er 5-6 plasttyper, som er dominerende i husholdningerne.

De forskellige typer af plast skal adskilles, inden de kan genanvendes. Det er en proces, som involverer en række private virksomheder.

"Blandet plast" får typisk først frasorteret hård PVC som fx plastmøbler, tagrender, klare tagplader og PVC-kloakrør. Desuden frasorteres plasttyper, som ikke umiddelbart kan genanvendes, fx plastrør til gulvvarme og vand i huse.

Tilbage er en blanding, som mest består af plasttyperne PE og PP. Disse to genanvendelige plasttyper sendes til yderligere sortering og endelig genbrug i nye produkter.

Anlægsudgifterne til at få startet husholdningernes sortering af plast i Roskilde Kommune forventes at være ca. 20 mio. kr. Den årlige drift vil koste ca. 4,5 mio. kr.

I øjeblikket kan materialeprisen ikke dække omkostningerne, så derfor betales der en behandlingspris, når plasten afleveres til virksomhederne, der står for genanvendelsen.

Kontakt

Affald og Genbrug - Erhvervsaffaldsteamet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 03. Oktober 2019

Senest opdateret:

03. Oktober 2019