You are here

To private firmaer skal levere mad til hjemmeboende

Af Lise Hammershøj, Kommunikation
Det lykkedes at bryde monopolet, så borgere, der er med i kommunens madordning, fremover kan vælge mellem to private madleverandører. Helt ukendte er de dog ikke.

Det Danske Madhus leverer allerede i dag mad til hjemmeboede borgere. Café Heiss er en lokal baseret virksomhed, som mange borgere allerede bruger gennem ordningen om fritvalgsbevis. Begge er nu godkendt til at kunne levere mad til alle de hjemmeboende borgere, der er visiteret til Roskilde Kommunes madordning:

-   Mad af god kvalitet er noget, vi prioriteter højt. Derfor glæder det mig, at begge leverandører kan levere en del økologisk, ligesom en stor del af maden produceres af friske råvarer. Måltidet skal være en kilde til næring, men også glæde, og her ved vi, at den varme mad er mere indbydende for mange borgere, udtaler Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Der indkom to tilbud fra henholdsvis Det Danske Madhus A/S og Café Heiss. Begge overholdt minimumskravene og leverede en pris, der holder sig inden for den økonomiske ramme på ca. 2,7 mio. kr. Udover mere økologi har leverandørerne en høj variation af menuer.

Ordningen træder i kraft 1. september 2019.

FAKTA

  • Mad til hjemmeboende visiterede borgere er underlagt reglerne om frit valg i serviceloven. Derfor skal borgerne have mindst to leverandører at vælge imellem.
  • Ordningen med de to madleverandører er gældende fra den 1. september 2019 til den 31. august 2023.
Dato: 16. Maj 2019

Senest opdateret:

16. Maj 2019