You are here

Regeringen skal sætte turbo på nyt klima-atlas

Af Kommunikation
DMI's prognoser for oversvømmelser og vandstigninger er meget upræcise. Ved den seneste stormflod sprang DMI's vurdering af vandhøjden ca. 40 cm på et øjeblik. Upræcise og stærkt svingende prognoser skaber utryghed blandt borgere samt dårlige arbejdsvilkår for beredskab, frivillige og kommune.

DMI's prognose sprang fra 1,11 meter til 1,51 meter på ingen tid i løbet af natten mellem den 1. og 2. januar. Om morgenen onsdag den 2. januar trængte vandet igennem det midlertidige dige, som frivillige, digelag og beredskab havde opsat i Jyllinge Normark. Skaderne er tilsyneladende begrænsede, men de er endnu ikke endeligt opgjort. Stormen Alfrida er toppet med 1,51 meter over daglig vande på måleren i inderfjorden.

"De fleste borgere var helt trygge, da de gik i seng - for vi havde sikret os langt over prognosen fra DMI. Digelag, borgere, frivillige og beredskabet havde nemlig knoklet de forudgående døgn for at forberede sig på vandmængden ud fra DMI's prognoser. Kloge af skade fra de seneste oversvømmelser, havde de endda lagt en god buffer ind ift. til prognoserne. Alle skulle kunne sove trygt. Men den store buffer viste sig ikke at være nok, da natten kom. Igen måtte borgere, frivillige og beredskab nu kæmpe om natten imod vandet. Det er bare ikke ok. Det er nu helt afgørende, at regeringen kommer i arbejdstøjet og får fremskyndet arbejdet med at lave nogle troværdige prognoser. Der er mange værdier på spil - menneskelige som økonomiske", siger borgmester Joy Mogensen.

I august 2017 lancerede regeringen, at DMI skal udarbejde et klima-atlas med datamateriale for temperatur, nedbør, ekstremnedbør og havniveau, som kommunerne kan bruge i deres planlægning. Der blev afsat 27,2 mio. kroner fra 2018-2021. Dette komplicerede og vigtige arbejde bør fremskyndes, er meldingen fra borgmester i Roskilde Kommune, Joy Mogensen:

"Borgere og beredskab kan ikke vente til 2021 med at få troværdige prognoser. Vi kan ikke tåle flere fejlskud fra myndighederne - så borgerne skal i wadersene i de tidligere morgentimer. DMI's prognoser for oversvømmelser sejler, og jeg vil derfor indtrængende bede regeringen om at fremskynde arbejdet med at lave realistiske prognoser for vandstandsstigninger nær de danske kyster. Troværdige prognoser er den eneste måde, hvor vi kan beskytte hjem og fælles værdier ordentligt," siger borgmester i Roskilde Kommune, Joy Mogensen og forsætter

"Der er også blevet kæmpet mod vandmasser i Roskilde By både på Frederiksborgvej, hvor få huse har fået vand i kælderen, samt ved Vikingeskibsmusset. Der er ikke sket skader på museet og skibene".

Baggrund

Skaderne efter "Bodil", som var 2,07 m. over dagligt vande i december 2013, var massive og satte gang i en række kystbeskyttelsesprojekter i Roskilde Kommune. Læs mere her.

Byggeriet af diget i Jyllinge Nordmark blev igangsat den 12. oktober 2018, men er ikke færdigt endnu.

Senere kom blandt andet stormene Egon (1,34 m) og Urd (1,52 m). Her var antallet og omfanget af skaderne meget mere begrænsede. Vandet blev ved disse lejligheder holdt ude af området med sandsække og watertubes efter en fælles indsats mellem beboere, frivillige, kommunen og beredskabet.

 

 

Dato: 03. Januar 2019

Senest opdateret:

18. Marts 2019

Kommentarer

Prognose vs varsel

Hvordan forholder kommunen og borgmesteren sig til svaret fra DMI's direktør i TV2 i går om forskellen på prognose (computergenereret) og varsel (med menneskelig faglig vurdering)? Det er uklart om kommunen kender til denne forskel og har forholdt sig til hvad det betyder for forberedelser.

Hej Kenneth

misvisende skræmmebillede

Artiklen er misvisende. Det er ganske muligt at vandstanden i inderfjorden ved Roskilde nåede 151 cm over dagligt vande.
Heldigvis var dette ikke nær tilfældet i Jyllinge.
Strandvænget der er den nærmeste vej mod fjorden ligger i kote 150. Vandet var dog mange meter fra at nå denne.
I øvrigt nåede vandstanden under Boldil 206 cm. i Roskilde. Også her var vandstanden i Jyllinge lavere.