You are here

Ringstedgade har plads til 28.000 m2 boliger

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
  • Ringstedgades helhedsplan arkitekttegning set fra Jernbanegade

    Arkitekttegning fra Ringstedgades helhedsplan. Området er set fra Jernbanegade

Den vestlige side af Ringstedgade fra Jernbanegade til Spritkrydset kan ifølge en ny plan blive et nyt, stort boligområde, som får plads til 28.000 m2 boliger og ca. 4.000 m2 erhverv.

Plan- og Teknikudvalget har behandlet en helhedsplan for området, som efter et fællesmøde med grundejere, beboere og udviklere, skal blive til en egentlig lokalplan.

"Helhedsplanen viser os en mulig samlet løsning for områdets bebyggelse, vej- og stiforbindelser, parkering og opholdsarealer.
Det er tydeligt, at området kan have en højere udnyttelse af arealerne end i dag og give mange attraktivt boliger tæt på bymidten", siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Tomas Breddam.

"Et meget vigtigt element i planen er, at nye bygninger skal passe i størrelse og udseende til, hvad vi ellers oplever i bymidten.  Samtidig er der arbejdet med færre ind- og udkørsler til området, som også tilgodeser bløde trafikanter. Parkering skal fortrinstvist være i kælder", fortæller Tomas Breddam.

Fakta
Helhedsplanen, som også skal behandles af byrådet, bliver grundlag for den videre udvikling af Ringstedgade, herunder et lokalplanforslag og et kommuneplantillæg.
Arbejdet med lokalplanen vil ske i en dialog med de udviklere, som skal stå for at få området bebygget.
Hvis udviklere præsenterer projekter, der kan gøres til virkelighed inden for helhedsplanen, bliver der mulighed for at bygge på to grunde i området.

Dato: 15. Januar 2019

Senest opdateret:

15. Januar 2019